نماینده کارگران هفت تپه: دانشجویان ؛معلمین؛ مدارس همه به ما پیوستند

0
711

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۷-نماینده کارگران هفت تپه: دانشجویان ؛معلمین؛ مدارس همه به ما پیوستند

نماینده کارگران هفت تپه: دانشجویان ؛معلمین؛ مدارس همه به ما پیوستند
نماینده کارگران هفت تپه امروز ۲۷آبان روبه یکانهای ویژه اسلحه بدست گفت:
مگر ما چه کردیم که به روی ما اسلحه گرفته اید شما هم ازماهستید؛
ما الان سوار ماشینهایمان می شویم و جلوی فرمانداری می رویم اگر اجازه دادن کاری نکردن رفتیم که رفتیم
اما اگر نه
دستهایمان را می بندیم زنجیر می کنیم و جاده را می بندیم.
دانشجویان؛ معلمین ؛مدارس ؛ دانش آموزان از ما حمایت کردند
با کارگر برخورد نکنید ما اعتراضمان مسالمت آمیز است

حمایت دانشجویان از حرکتهای اعتراضی کارگران هفت تپه

 دستگیری نمایندگان کارگران هفت تپه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید