نقش قشرپیشروی دانشجو هدایت جنبش های مردمی

0
445
نقش قشرپیشروی دانشجو هدایت جنبش های مردمی
نقش قشرپیشروی دانشجو هدایت جنبش های مردمی

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲۴-نقش قشر پیشروی دانشجو هدایت جنبش های مردمی 

نقش قشر پیشروی دانشجو هدایت جنبش های مردمی
ایران روزهای سرنوشت سازی را سپری میکند با وجود بحرانهای لاعلاجی که نظام با آن دست به گریبان است
ودرحالیکه مردم از فقر و تنگدستی و غارت و چپاول این نظام به تنگ آمده اند بحرانهای جدیدی هم به دردهای بی درمانش افزوده شده است.
یک طرف سیل ویرانگر که پیش درآمد آن است که نظام را هم جارو کند و ببرد .
یک طرف دیگر لیست گذاری سپاه پاسداران و جنایتکاران که چهل سال است برگرده مردم ایران نشستند و حرث و نسل مردم ایران را به یغما و نابودی بردند.
از این رو تمامی اقشار جامعه در شرایط نفس گیر اقتصادی؛ اجتماعی وسیاسی قراردارند بر قشر آگاه و روشنفکر جامعه است یاری رسان توده های محروم باشند تا بتوانند حقشان را بستانند.
یکی از این اقشار معترض دانشجویان هستند؛آنان که در سابقه تاریخی خود نبرد با دو دیکتاتوری را دارند.
بی‌دلیل نبود که لقب دانشگاه سنگر آزادی که در بهمن ۵۷ بر سر زبانها افتاد !
چرا که دانشگاهها در دیکتاتوری پهلوی همواره جلودار جنبشهای ضددیکتاتوری بوده‌اند.
نقش دانشجویان دراین دوران چیست؟
دانشجویان آگاه‌ترین و روشن‌فکرترین قشر اجتماعی محسوب می‌شوند. نقش این قشر پیشرو هدایت جنبش مردمی و متمرکز کردن شعارها و مطالبات مردم روی اصل نظام است.
دانشجویان می‌دانند که مشکل جامعه ایران سوء‌مدیریت و عدم تخصص و نا کارآمدی مدیران و کارگزاران حکومتی نیست.
مشکل دقیقاً سیاسی است. مشکل در وجود یک حاکمیت فاسد و جنایتکار حاکم است که به‌دلیل ماهیت ضدایرانی و ضدتاریخی‌اش قادر به حل کوچکترین مشکلات جامعه نیست.
به‌همین دلیل فعالیتهای دانشجویی می‌تواند روی مواردی تمرکز داشته باشد

– تشکیل کانونهای شورشی در دانشگاهها

– افشای توطئه‌های حکومتی در دانشگاهها برای به انفعال کشاندن دانشجویان مانند :الف -رواج مواد مخدر در بین دانشجویان ب-برگزاری جلسات باسخنرانی عناصر حکومتی ازهر دوباند

– مقابله با ایجاد فضای رعب در دانشگاهها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی و پخش اعلامیه‌های روشنگرانه و شعارنویسی ضدحکومتی

– دانشجویان می‌توانند با اعلام همبستگی درخیزشهای اقشار مختلف نقشی تاثیر‌گذار داشته باشند

مانند قیام دیماه ۹۶ که با شعار تاریخی اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا! پرونده یکی از کثیف‌ترین حقه‌های حکومتی به اسم سراب اصلاحات و اعتدال را بستند.
– درشرایط نابسامان جوی وسیل ویرانگری که در سراسر ایران جاری شده است و مردم چندین استان دروانفسا هستند یاری رساندن و ایجاد هسته های کمک رسانی درقالب تشکیل شوراهای مردمی یکی ازکارهای مهم دانشجویان می باشد .
نظام غارتگر هیچ کمکی به سیل زدگان نکرده است ومردم با دستان خالی باید دربرابر این سیل خانمانسوز بایستند بر دانشجویان است که به یاری این مردم ستم دیده بشتابند.

– دانشجویان می‌توانند همچنین اعتراضات و خیزشهای مردمی را در پیوند با مقاومت سراسری در جهت براندازی ارتقاء دهند
-سپاه جهل وجنایت درقوی ترین لیست تروریستی آمریکا قرارگرفت بی شک این سیاه چاله نظام را فروخواهد برد بر دانشجویان است که این مهم را به فال نیک گرفته و برخیزند و نقش تاریخی خود را در براندازی این نظام جنایتکار برجسته تر کنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید