نقش شوراهای دانشجویی در همیاری به مردم سیل زده چیست؟

0
436
نقش شوراهای دانشجویی در همیاری به مردم سیل زده
نقش شوراهای دانشجویی در همیاری به مردم سیل زده چیست؟

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۳-نقش شوراهای دانشجویی در همیاری به مردم سیل زده چیست؟

نقش شوراهای دانشجویی در همیاری به مردم سیل زده چیست؟

ازآنجایی که دانشجو عنصر آگاه و پیشتاز هرجامعه ای می باشد از این رو در هر حادثه وسوانح طبیعی و اجتماعی باید نقش تعیین کننده خود رانشان دهد.
اکنون مردم ستمدیده ایران زمین درشرایط بسیار حساسی به سر می برند و بخشهای زیادی از کشور تحت هجوم سیل ویرانگر قرارگرفته اند بر دانشجویان وشوراهای دانشجویی است که با برپایی هسته های کمک رسانی نبض این فاجعه ملی را بدست گیرند وبه یاری مردم بشتابند.
برای یاری رساندن به مردم محورهای زیر را اجرایی کنید:

تشکیل شوراهای دانشجویی ویژه سیل زدگان درهردانشگاهی
حضور نیروها در محل های آسیب دیده
داشتن امکانات ارتباطی مانند موبایل و خودرو
جمع آوری کمکهای مردمی و رساندن اشیا مورد نیاز به مناطق سیل زده بطور مستقل
بازکردن راه های بسته برای تخلیه سریع تر آب و تلاس برای تغییر مسیر سیلاب از طریق چیدن گونی
بدست آوردن آمار و اطلاعات خسارات جانی و مالی و انتشار آنها
کمک به مجروحین و مصدومین ( انتقال به بیمارستان ؛ رفتن امدادگران و پزشکان به منطقه ؛ رساندن داروهای موردنیاز)

بازسازی و ترمیم محل های تخریب شده با کمک نیروهای مردمی
رفتن نیروهای مردمی بطور جمعی و تیمی برای کمک به سیل زدگان
تخلیه گل و لای ازخانه ها و محل های اسکان
انتقال سیل زدگان به خانه های سالم ترهمسایه ها یا مکان های موقت درمناطق مرتفع تر
ذخیره آب آشامیدنی و تامین آن و تلاش برای تصفیه آب
تهیه الزامات اولیه امداد و سازندگی از جمله ؛برانکار؛ بیل ؛ چکمه
اقدامات مشخص برای جلوگیری ازشیوع بیماری های عفونی از جمله؛حفظ بهداشت؛ دورکردن فاضلاب از مناطق مسکونی؛ مقابله با حشرات وجانوران موذی
حل مشکلات اولیه مثل تامین روشنایی؛ برق؛ گرمایش وسرمایش
اطلاع رسانی از مشکلات واقعی مردم؛ ابعاد خسارات و مواد مورد نیازمردم با تهیه گزارش؛ فیلم وعکس
افشای بی عملی حکومت و نقش آن در بروز فاجعه سیل و تاثیرش روی بدترشدن وضعیت

رهنمودهای امدادی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید