نقش دانشجویان وقشرآگاه جامعه درقبال کودکان کاراین گلهای پژمرده شده چیست؟

0
990
نقش دانشجویان
نقش دانشجویان وقشرآگاه جامعه درقبال کودکان کاراین گلهای پژمرده شده چیست؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۳۱-نقش دانشجویان وقشرآگاه جامعه درقبال کودکان کاراین گلهای پژمرده شده چیست؟

دیدن این بچه‌هایی که به جای درس و بازی و بودن در محیط‌هایی که آنها را رشد میدهد، مجبور هستند برای لقمه نانی، در مقایسه با جسم نحیف انها، سنگین‌ترین کارها را در مقابل مزد بسیار ناچیز انجام بدهند دل و روح هر بیننده ای را به درد می آورد
فرزندان کارگران و زحمتکشان و فقیران و مناطق فقیر نشین ایران در این نظام، نشکفته پژمرده میشوند.
وزیر کار ؛ دولت روحانی در۱۶فروردین می گوید:« بیش از ۱۳۶هزار کودک بازمانده ازتحصیل درکشور وجود دارد
و در نهایت بی دردی میگوید :
نمی توان برای آنهاکاری کرد.
عمق فاجعه وسیاست ضد مردمی دراین جمله خوابیده است.
این رژیم هرگز آمار دقیقی از کودکان کار ارائه نداده است
بخشی از آمارهای مربوط به کودکان کار از محل خروج کودکان از چرخه تحصیل استخراج می شود و هیچوقت هم دقیق نیست.
در حالی که رژیم باید به سازمان بین المللی کار، آمار دقیق کودکان کار بدهد.

اما در همایش روز جهانی مبارزه با کار کودکان که روز ۲۲ خرداد ۹۳ در تهران برگزار شد، آمار تکان دهنده‌ای از وجود کودکان کار منتشر شد. در این همایش گفته شد:‌ «براساس آمار رسمی، ۴ تا ۵ درصد نیروهای کار در ایران را کودکان کار تشکیل می‌دهند که رقمی‌ حدود یک میلیون نفر می‌شود»‌
همچنین یک فعال حقوق کودک در آن همایش گفت:‌ مطالعات در ایران نشان می‌دهد که ۳۰ تا ۴۰درصد کودکان کار ایرانی دارای افسردگی هستند، اعتماد به نفسشان پایین است و به خودشان آسیب می‌رسانند که حتی منجر به خودکشی آنها نیز شده است، آموزش‌های خلاف‌کاری می‌بینند و در معرض سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند» در این نظام کودکان کار را به قدری تحت فشار قرار می‌دهند که « به خودشان آسیب می‌رسانند که حتی منجر به خودکشی آنها نیز شده است»
مسجد جامعی، رئیس وقت شورای شهر تهران در رابطه با کودکان کار در تهران می‌گوید:‌
« بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته ۴۰۰ هزار نفر از این کودکان هویت شناسنامه‌ای ندارند»

نقش دانشجویان وفرهیختگان بعنوان قشری آگاه وروشن که دردهای اجتماعی را درک میکنند و اصولا درقبال محرومان وزحمتکشان مسئولیت دارند برپایی اعتراضات و تجمعاتی در حمایت از این گلهای محروم و پژمرده است که اساسا ازکودکان کارگران وزحمتکشان هستند .
البته ناگفته نماند که عده زیادی ازدانشجویان که در این زمینه فعالیتهای شایانی داشته اند همواره چنگ درچنگ حکومت شده اند .
اما مسئولیت ووظیفه قشر آگاه حمایت ازسرمایه های این میهن است.
برجنبش دانشجویی است که در استمرار قیام های دیماه ۹۶ به این مهم بپردازد.
درحال حاضر زندانیان سیاسی
آتنا دائمی که ازفعالان حقوق کودک بوده است از دانشجویان وفرهیختگان این کشور بشمار می رود.
سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک که سالیان است درزندان بسر می برد.
محمد مصطفایی وکیل
نسرین ستوده وکیل
آرش صادقی دانشجو
امیدعلی شناس دانشجو
که از فعالان حقوق کودکان کارهستند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید