نقش دانشجویان در شکل گیری اعتراضات و تجمعات دانشجویی در انقلاب سال ۵۷

0
815

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۰-نقش دانشجویان در شکل گیری اعتراضات و تجمعات دانشجویی در انقلاب سال ۵۷

نقش دانشجویان در شکل گیری اعتراضات و تجمعات دانشجویی در انقلاب سال ۵۷
اعتراضات سال ۴۲ درایران از ۱۵خرداد همان سال با آتش باز کردن روی مردم به دستور شاه خائن در واقع پایان دوران مبارزات رفرمیستی بود.
اما حرکتی که دانشجویان در آن سالیان داشتند زمینه ای برای ادامه این اعتراضات و حرکتهای دانشجویی بود.
دانشجویان در آن روز به قیام مردم پیوستند و شعارشان «اصلاحات آری ؛ دیکتاتوری نه ؛ بود.
همچنین دانشجویان در اعتراض به آتش گشودن به روی مردم یک مرکز جاسوسی به نام« اتومبیل کلوپ شاهنشاهی» را باخاک یکسان کردند که درپی آن تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند.
اما دانشگاه درپی سرکوب و پایان گرفتن مبارزات رفرمیستی تا سال ۴۵ در یک سکوت فرو رفت.

نقش جنبش دانشجویی ایران در همگامی با مصدق کبیر
واقعیت این است که دکتر مصدق در آن سالها یعنی در ۱۵خرداد ۴۲ در تبعید به سر می برد اما
جنبش دانشجویی ایران و دانشجویان میهن نقشی اساسی در حمایت از جنبش ملی و مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه داشتند. و در پیوند بسیار نزدیک با رهبری نهضت ملی کار میکردند و دانشگاه خاستگاه پیشتازان مبارزه انقلابی میهنمان شد.
و از همینجا تأسیس سازمانهای پیشتاز مبارزه و راهگشایی آنان،تاثیرزیادی بر دانشگاه ها داشت.
در اولین سالروز سرکوبی قیام ۱۵ خرداد، کمیته دانشجویان فراخوان به برگزاری تظاهرات داد. هدف ,ارزیابی این موضوع بود که آیا هنوز فضایی برای مبارزات سیاسی هست یا خیر؟
تظاهرات از جلوی بازار شروع شد و از مسیر سرچشمه و خیابان پشت مسجد سپهسالار به سوی بهارستان پیش روی کرد.


اما نیروهای رژیم در حوالی میدان بهارستان به جمعیت تهاجم کردند.
در سال تحصیلی ۴۳ ـ ۴۴موجی از تظاهرات و اعتصاب اغلب دانشگاه‌های کشور را فرا گرفت.

شانزدهم آذرهمیشه یک سرفصل برای دانشجویان بعنوان نمادی از ایستادگی در برابر دیکتاتوری بود و همه ساله با شعار «اتحاد ؛مبارزه؛ پیروزی برپا می شد.

درسال ۴۶ در ۱۶ آذر بزرگداشت شهادت جهان پهلوان تختی برگزار شد که هدف صرف سیاسی داشت که منجر به دستگیری بیش از ۵۰۰دانشجو شد.

در سالهای ۴۷و ۴۸ اعتراض به‌گرانی بلیط اتوبوسها و دیگری در همبستگی با مقاومت فلسطین. صورت گرفت وکار به
به جایی رسید که شاه را وادار به عقب نشینی و پذیرش خواست معترضین کرد.
در سالهای ۴۹ و ۵۰ دانشگاه فضایی برای پشتیبانی از سازمانهای انقلابی شد بخصوص که جنبش مسلحانه آغاز شده بود و باضرباتی که ساواک به سازمانهای انقلابی وارد آورد این پشتیبانی و حمایت افزون شده بود.

برخی از دانشجویان بطور مخفیانه با این سازمانها ارتباط داشتند، رهنمودهای اونها رو در دانشگاه‌ها به کار میگرفتند.
اکثر دانشجویانی که موفق به ایجاد ارتباط نمی شدند رهنمودها را به کار گرفته و تشکیل هسته های مقاومت کارشان تکثیرو پخش اطلاعیه و جمع آوری کمکها ی مالی برای انقلابیون بود.
طی سالهای ۵۱ تا قیام۵۷، صدها تن از دانشجویان هوادار مجاهدین به جرم شکل دادن چنین تشکلهایی دستگیر و روانه زندان شدندو . زندانها هم به دانشگاه انقلاب تبدیل شده بود.
یکی از اعتراضات دانشجویان تظاهراتی بود که دانشجویان در عاشورای سال ۵۱ جلوی بازار تهران انجام دادند هرچند که مدت زمان این اعتراضات بیش از ۱۵ دقیقه به طول نینجامید اما صحنه ای تاثیرگذار بود
دانشجویان دانشگاه مشهد نیز در عاشورای سال ۵۱دست به تظاهرات زدند و مردم برایشان راه بازکردند اما ساواک تعدادی را دستگیر کرد.
درعاشورای سال ۱۳۵۲ حدود ۶۰ الی ۷۰ دانشجو در نزدیکی بازار، یکباره با شعار مرگ بر شاه در میان دسته‌های سینه زنی و برعکس حرکت اونها حرکت کردند.
شعار دانشجویان :
ای مردم بدانید شاه شما جلاد است و
از قحطی و گرانی ملت به تنگ آمده بود
مردم و دسته‌های عزاداری همه ساکت شدند و با احترام به تماشای ما پرداختند.
دانشجویان با تکثیر اطلاعیه ها و تحلیلهای سازمانهای انقلابی فعالیت می کردند و از امکانات دانشگاه استفاده کرده و کتابهایی مانند؛
.مبارزه چیست؟ و کتاب امام حسین را چاپ و تکثیر می کردند.

درشانزدهم آذر سال ۵۴ تمامی دانشگاه های کشور اعتصاب اعلام کرده بودند.
درمشهد از همه جا گسترده تر بود دانشجویان دانشکده های علوم؛ ادبیات؛ پزشکی با پلیس درگیرشدند .


درعاشورای سال ۵۶ درتهران درمیدان شاه خیابان ری و چهارراه امین حضور تظاهرات دانشجویی برپا شد همچنین در دانشگاه علم وصنعت و دانشگاه پلی تکنیک درتهران اعتراضات گسترده ای از سوی دانشجویان برپاشد.

با این تاریخچه می توان فهمید که همه دانشگاه های ایران هرگز خاموش و خاکستر نبوده و نیستند همچنان که پس از پیروزی قیام ۵۷ این حرکت دراشکال دیگری درجریان بوده است.

حرکتهای دانشجویی از ۵۵تا ۵۷
تظاهرات و شورشهای دانشجویی، در استمرار خود در سال ۵۶ و ۵۷ با شکسته شدن طلسم اختناق، بزرگتر و بزرگتر شده و مردم را نیز به جمعیت تظاهرکننده میافزودند و سرانجام این قیامها به قیام بزرگ ۲۲ بهمن و سقوط رژیم شاه منجر شد.
درتیرماه با خبر درگذشت دکتر شریعتی دانشجویان مقابل مسجد دانشگاه تظاهرات و اعتصاب کردند.

در۵تیرماه سال ۵۶ یکی از بزرگترین اعتراضات دانشجویی شکل گرفت.
درمسجد ارگ تهران هنگام خروج از مسجد تظاهرات شروع شد و نیروهای سرکوبگر شاه با گاز اشک آور حمله کردند.
در روزهای قیام ۵۷ و پس از آن نیز دانشگاه تهران ومسجد دانشگاه مرکز اعتراضات و تحولات بود.
واقعیت این است که برهمگان و بر مردم ایران پوشیده نیست که دانشجویان مبارز میهن ما، در مرکز شورشها و قیامهای مردم ایران، جوشیدند و خروشیدند تا دیکتاتوری سلطنتی سرنگون شد. در آن قیامها هسته مرکزی و شروع کننده بیشتر تظاهراتها دانشجویان بودند.
ولی آزادی زندانیان سیاسی در آستانه انقلاب ضدسلطنتی یک اقبال بزرگ برای دانشجویان بود.زیرا با آزادی رهبران سازمانهای انقلابی از زندان های قرون وسطایی شاه خائن دانشجویان کعبه آمال خویش را یافته وبه گرد آنان جمع شدند.
سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان فداییان خلق ایران که رهبرانشان در زندان بودند با آزاد شدنشان نقطه ثقلی برای دانشجویان تشنه آزادی و انقلابی گری بوجود آوردند.
اینچنین بود که دانشگاه و دانشجوی ایرانی درطی ۱۵ سال پس از ۱۵خرداد سال ۴۲نشان دادند که هرگز خاموش و خاکسترنبودند و همواره با حرکتهای اعتراضی جنبش دانشجویی را شعله ور نگه داشتند.
پس از پیروزی قیام ۵۷ نیز این شعله تاهمین امروز خاموش نشده است و اکنون نیز با استمرار همان قیام تا نیل به آزادی ورهایی مردم ایران پر توان تر ادامه دارد .
از ۵۷ تاکنون نیز در قیامهای سال ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ دانشجوی ایرانی نشان داد که تمامی فعالیتهای دانشجویان از آن پس در دو کلمه، قابل خلاصه کردن هست:

پیگیری آزادی.
پیگیری آزادی در پیروی از خطوط و رهنمودهای نیروهای انقلابی و تشکیل تشکلهای دانشجویان
واین جنبش تاکنون و پس ا ز۴۰ سال همچنان ادامه دارد تا تحقق آزادی و رهایی خلق ایران

 

نقش دانشجویان در شکل گیری اعتراضات

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید