نقش جنبش دانشجویی ودانشجوی متعهد درجلوگیری از قتل های مشکوکی که دراهواز جریان دارد

0
843
نقش جنبش دانشجویی
نقش جنبش دانشجویی ودانشجوی متعهد درجلوگیری از قتل های مشکوکی که دراهواز جریان دارد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۳-نقش جنبش دانشجویی ودانشجوی متعهد درجلوگیری از قتل های مشکوکی که دراهواز جریان دارد

نقش جنبش دانشجویی درحرکتهای اعتراضی اقشارمختلف اجتماعی

جنبش دانشجویی تنها جنبش اجتماعی در ایران است که از تداوم تاریخی برخوردار است.

در حالی که جنبش های اجتماعی دیگر با نوعی گسست روبرو بوده اند که امکان انتقال تجربیات و حضور مستمرشان را کاسته است.

فی المثل در دوران دکتر مصدق با اوج گیری جنبش کارگری روبرو بودیم، حال آنکه پس از شکست سال ٣۲ این جنبش قطع می شود.

ومجددا ؛ در سال ۵۷ است که جنبش کارگری حضوری فعال می یابد.

درحالیکه  ؛ جنبش دانشجویی برغم افت و خیزهای خاص خود در مقیاس تاریخی جنبشی است که از استمرار برخوردار بوده و این باز هم نقش جنبش دانشجویی را در ایران برجسته تر می کند.

بطور مثال : یکی از  عوامل اصلی منزوی ماندن خیزش ۱٨ تیر آن بود که جنبش های سازمان یافته دیگری در کار نبودند که به حمایت از دانشجویان بپردازند.

اما همین جنبش دانشجویی ۱٨ تیر است که برغم سرکوب شدن الهام بخش دیگر گروه های اجتماعی می گردد که با تاخیر و باز هم عمدتا به صورت پراکنده به میدان آمدند.

این مقدمه را ؛‌برای پرداختن به موضوعات ودردهای اجتماعی که همگان با آن روبرو هستیم عنوان می کنیم.

از آنجا که قشر دانشجو همواره از  آگاهترین اقشار اجتماعی است و در اتحاد و همبستگی با عموم مردم

می باشد؛ بنابر این وظیفه دارد که ازدردهای مردم غافل نمانده  وبه  مسئولیت خود پاسخ دهد.

اعتراضات وتجمعات مردم اهواز

مردم خوزستان ؛ درپی بی احترامی به هموطنان عرب اهوازی دست به اعتصابات و تجمعات گسترده ای علیه رژیم ؛زدند .

این  اعتراضات حول ؛ تبعیض و عرب ستیزی حاکم درایران بود.

اما درپی این اعتراضات رژیم ؛  دست به سرکوب و دستگیری های کور زد وتعداد زیادی از هموطنان اهوازی را بازداشت کرده و عده ای را نیز به قتل رسانده است .

قتل های مشکوک در اهواز

به گزارش فعالین حقوق بشری در استان خوزستان و اهواز؛ طی روزهای اخیر؛ پدیده کشف اجساد کشته شدگان در اهواز رو به افزایش است.

در روزهای اعتراضات مردم عرب زبان خوزستان؛ جسد ۳ جوان در مناطق عرب نشین پیدا شد.

تا کنون هیچ منبع رسمی از نحوه و علت قتل این افراد خبری منتشر نکرده است.

اجساد این افراد زیر پل یا اطراف شهر پیدا شده و آثار شکنجه بر روی بدن آنان دیده شده است.

نقش دانشجوی متعهد

دراینجاست که نقش دانشجوی متعهد بارز می شود از آنجایی که دانشجویان همواره پشتیبان محرومان وزحمتکشان هستند و از دل همین مردم ستمدیده برخاسته اند بنابر این باید به تعهدخودشان پاسخ دهند و با برگزاری اعتراضات و تجمعات دانشجویی درحمایت از مردم محروم اهواز و دستگیرشدگان نقش تاریخی خود را بارزکنند .

به راه انداختن اعتراضات در دانشگاه ها درحمایت ازمحرومان تعهد دانشجوی ایرانی است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید