نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب وجلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت اول

0
814
نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران
نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب وجلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت اول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۰-نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت اول

بعد از جنگ ضد میهنی هشت ساله درسال ۶۷ که نظام ؛مجبور شد آتش بس را بپذیرد؛ اعتراضاتی در درون نظام نیز سر باز زد و افرادی مانند رفسنجانی و موسوی اردبیلی وخامنه ای از تداوم جنگ تبری جستند .
بخصوص که آیت الله منتظری هم به کشتار دانشجویان مبارز واعدام آنان اعتراض کرد.
به همین دلیل نظام تصمیم گرفت قبل ازدیرشدن اقداماتی را در دانشگاه ها شروع کند زیرا که دانشگاه نقطه آسیب پذیری برای رژیم بود و ازاین نقطه مخالفتها ؛ سریعا سرباز میزد.
بدین صورت طی دواقدام موازی ابتدا تشکیل «بسیج دانشجویی » را دردستور کار قرار گرفت و در دوم آذرماه ۶۸ اعلام شد
ودر ۳۰بهمن ماه ۶۷نیز «قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی»را از مجلس گذراندند.
اگرچه درگذشته نیز ۳۰درصد سهمیه دانشگاه ها به نهادهای سرکوبگر اختصاص داشت ؛ اما با قانونی شدن
این تسهیلات که به‌موجب آن هر ساله ۴۰درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها به«رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی» اختصاص می‌یافت پایه‌های سرکوب در دانشگاهها مستحکم‌ترشد.

نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران
خمینی در پیامش به مناسبت هفته بسیج گفت:
امروز یکی از ضروری‌ترین تشکّلها، بسیج دانشجو و طلبه است…
فرزندان انقلاب به‌هیچ‌وجه نگذارند ایادی آمریکا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ کنند.
تنها با بسیج است که این مهم انجام می‌پذیرد.
مسائل اعتقادی بسیجیان به عهدهٌ این دو پایگاه علمی است…»
دراین پیام بخوبی ترس و وحشت از دانشگاه و دانشگاهیان و دانشجویان هویداست .
همچنین مسئولیت بسیج دانشجویی را خمینی درپاسخ به سوالی که چه کسی عهده دار تشکیل بسیج دانشجویی است اعلام میکند :
«تشکیل بسیج دانشجو و طلبه به‌عهدهٌ بسیج مستضعفین سپاه پاسداران است»
(از بیانیهٌ شماره۱«بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» پیرامون طرح قانونی «گسترش و آموزش بسیج دانشجویی» در مجلس شورای اسلامی، ۹آبان۷۷).
ادامه دارد…
نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید