نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت دوم

0
791
نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران
نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت دوم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۱-نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت دوم

از آنجایی که تشکیل بسیج دانشجویی هدفش مقابله با خیزشهای اصیل دانشجویی بود ؛ بنابراین لازمه تسلط بردانشگاه ها
پادگان سازی و میلیتاری کردن محیط دانشگاه است .
از این رو؛‌بسیج دانشجویی را باید افرادی تشکیل می دادند که اساسا ازاعضای ارگانهای سرکوب بودند که درراس آن سپاه پاسداران قرار داشت .
باتوجه به اینکه کل دانشگاه های ایران درچمبره نیروهای امنیتی و ارگانهای سرکوب می باشند و لحظه به لحظه دانشجویان و اساتید را زیر ذره بین دارند دراین بحث می خواهیم به علت وجودی حضور بسیج دانشجویی در دانشگاه های ایران بپردازیم.
چه کسانی دربسیج دانشجویی دانشگاه ها گنجانده شده اند؟
اساسا افرادی در بسیج دانشجویی گنجانده شده اند که ؛ درکارنامه آنها سرکوب و حضور درجبهه های جنگ ضدمیهنی هشت ساله بوده است؛ و آنان با سهمیه های ۴۰درصدی وارد دانشگاه شده اند و به لحاظ علمی و کیفیت سطح دانش بسیار پایین هستند ؛
زیرا که هدفشان از ورود به دانشگاه صرفا سرکوب و مانع ایجاد کردن برای دانشجویان می باشد .

این افراد نقش خودشان را درقیام های سال ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ در سرکوب و دستگیری و اخراج دانشجویان به اتم وجه ایفا کرده اند.
تظاهرات ۳۰۰۰نفرهٌ دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ۹آذرماه ۷۷ که در اعتراض به اعمال سرکوبگرانه و حضور عوامل وزارت اطلاعات، پاسداران و بسیجیان در این دانشگاه صورت گرفته و با شعارهای
«مرگ بر استبداد»
و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» همراه بود،
گروهی از بسیجیان و پاسداران تحت عنوان بسیج دانشجویی با چماق و پنجه‌بکس به جمعیت تظاهرکننده حمله نمودند.

درقیام ۱۸تیر سال ۷۸ ؛ دانشجویان دراعتراض به بسته شدن روزنامه «سلام » ؛ تجمع مسالمت آمیز داشتند بسیجیان و نیروهای لباس شخصی مستقر در خوابگاه دانشگاه تهران به دانشجویان ؛ حمله ورشده وآنان را مورد ضرب وشتم قرار داده که ؛ منجر به قیام ۱۸تیر سال ۱۳۷۸شد.
در آن زمان ؛‌با صدور فرمان برخورد با دانشجویان معترض از سوی خامنه ای ؛ سپاه پاسداران وبسیج مستقیما در سرکوب قیام دانشجویی ۱۸ تیر وارد شده و دانشجویان را قلع وقمع کردند.

درجریان قیام سال ۸۸نیز اساسا قیام از دانشگاهها آغاز شد ؛ دانشجویان دراعتراض به انتخابات قلابی وسانسور وسرکوب بپاخواستند.
بسیج سرکوبگر دانشجویی مانند سالهای ۷۷ و ۷۸ نقش سرکوبگرانه خود را ایفا کرد ودرجریان این حمله وهجوم ده ها دانشجو کشته وزخمی و بسیاری نیز بازداشت شدند.
کشته شدگان منجمله عزت ابراهیم نژاد ؛ اکبر محمدی؛ سعید زینالی بودند .
همچنین پس از ۸ سال درقیام سراسری دیماه سال ۹۶ نیز دانشگاهیان درحمایت ازمردم ستم دیده همبستگی خود را اعلام کردند .
در این قیام نیز بسیج دانشجویی مسلح به ؛ چوب وچماق وچاقو؛ دانشجویان را سرکوب کردند .
همچنین دراواخر اسفندماه سال ۹۶ دردانشگاه امیرکبیر بسیج دانشجویی با حمله به تجمع واعتراض دانشجویانی که به احکام سنگین صادره برای یاران دانشجوی خود تشکیل داده بودند؛ تاریخا نقش خودشان را ایفا کردند.
پایان قسمت دوم
ادامه دارد

نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید