نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد

0
995
نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی
نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد

نظام درهراس از اعتراضات دانشجویی دانشجویان را هنگام سخنرانی روحانی به سالن راه نداد
یک دختر دانشجو دراعتراض به عدم حضور دانشجویان درسالن فریاد زد چرا دانشجویان را به سالن راه ندادید؟
درروز ۲۲مهرماه ۹۷ که حسن روحانی به دانشگاه تهران رفته بود دراعتراض از اینکه دانشجویان را به داخل سالن راه ندادند در بیرون دانشگاه شروع به شعار دادن کردند.
دانشجویان فریاد می زدند
دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
روحانی جواب بده:
گرانی؛ بیکاری؛ جواب بده روحانی
یک دختر دانشجو فریاد میزد: چرا دانشجویان را به سالن راه ندادید؟!

اکنون پتانسیل خشم و تنفر نسل‌های پیاپی در اعتراض و تظاهرات خیابانی و صنفی، با عبور از قیامهای مداوم و سراسری این چند ماه بدل به یکی از کانونهای تغییر دهنده سرنوشت خویش و مردم و جامعه خود شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید