نصب پرچم حزب الله لبنان در دانشگاه زند شیراز توسط بسیج دانشجویی

0
737

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۶-نصب پرچم حزب الله لبنان دردانشگاه زند شیراز توسط بسیج دانشجویی

پادگان کردن دانشگاه های توسط بسیج دانشجویی و زدن پرچم حزب الله لبنان
دراین کلیپ که دانشگاه زند شیراز می باشد یکی ازاین فضاهای رعب و وحشت را نظاره میکنیم.
همچنانکه درفیلم پیداست پرچم حزب الله لبنان در دانشگاه شیرازنصب شده است .

یکی از معضلات ومشکلات جدی ؛که دانشجویان با آن چنگ درچنگ هستند میلیتاریستی کردن و نظامی کردن و به قول دانشجویان پادگان کردن دانشگاه هاست .
دانشجویان همواره نسبت به این اقدام ضد انسانی عناصر بسیجی که دانشگاه ها را تبدیل به پادگان کرده اند اعتراض داشته اند ؛
زیرا فضای حاکم بردانشگاهی که محل آموزش عالی و کسب علم و دانش است ازمحتوای واقعی خودش خارج شده و فضای علمی ؛دانشگاه را تخریب می کند .

دانشگاه زند

اما واقعیت این است که پادگان کردن و نظامی کردن دانشگاه ها یکی ازاهداف رژیم آخوندی بود ه و هست .
زیراکه
این نظام واپسگراو عقب مانده با پادگان کردن دانشگاه ها می خواست ومی خواهد جو رعب ووحشت و گرد مرگ برروی دانشجویان بپاشد .
همچنانکه به این وسیله بتواند هرگونه صدای آزادی خواهی وحق طلبانه ای را سرکوب کند .
از این رو
-ایجاد پایگاه های بسیج با زدن پرچم های حزب الله لبنان دردانشگاه ؛
-کوبیدن برطبل دفاع مقدس ؛
-زدن تراکتها و پوسترهای جنگ خانمانسوز ایران وعراق در محیط دانشگاه ؛که یک میلیون کشته به جای گذاشت
-دفن کشته های جنگ ضدمیهنی درمحل دانشگاه ها وقبرستان کردن دانشگاه ها؛
هدفی جز ؛ایجادرعب ووحشت در دانشگاه و سرکوب بیشتر دانشجویان ندارد.

چرا اجساد را دردانشگاهها دفن میکنند؟
هدف نهایی شان از دفن کشته شده های جنگ ضد میهنی تنها شکستن حرمت دانشگاه و ویران کردن این سنگر است، این حرکت تکریم نیست، سوء استفاده است.
آری سواستفاده از کشته ها برای ادامه جنایتها ونابودکردن حرمت وکرامت انسانی است.
اما متاسفانه در طول تاریخ، خصوصا ۳۰ سال اخیر در ایران از این عنوان سوء استفاده های بسیار شده است، خصوصا در چند سال اخیر نظام حاکم سعی در زنده کردن جریان جنگ با سوء استفاده از این عناوین را دارد.

دانشگاه زند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید