نزاع بین دانشگاههای فرادست و فرودست اساسادرایران وجودندارد

0
306
نزاع
نزاع بین دانشگاههای فرادست و فرودست اساسادرایران وجودندارد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۳-نزاع بین دانشگاههای فرادست و فرودست اساسا درایران وجود ندارد

نزاع بین دانشگاههای فرادست و فرودست اساسا درایران وجود ندارد
روح‌الله اسلامی رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت:در حال حاضر یک منطق بازاری مبتنی بر خود کفایی و استقلال مالی بر دانشگاه‌ها چیره شده که این منطق نگرش‌های اقتصادمحور نسبت به دانشگاه را به وجود آورده است.
وی برای اثبات حرف خود از تئوری کانت مثال زد:

کانت در آخرین رساله خود به نام جدال دانشکده‌ها که در سال ۱۷۹۴ به تحریر در آورده، به طور تفصیلی در خصوص دانشگاه‌ها و مشکلات آن سخن می‌گوید.
وی افزود: کانت در رساله خود بیان می‌کند که دانشگاه برای تضمین سعادت بشر به وجود آمده و این رسالت را به سه شیوه دنبال می‌کند، نخست بهبود سلامت جسمانی انسان‌ها که بر عهده دانشکده پزشکی بوده، دوم فضیلت اخلاقی انسان‌ها که برعهده دانشکده الهیات است و سوم سعادت انسان‌ها در این دنیا و زندگی کردن در اجتماع که بر عهده دانشکده حقوق است.

به نظر کانت این سه دانشکده، دانشکده‌های فرادست هستند، زیرا این سه رشته از علوم برای حکومت بسیار مهم است و تلاش می‌کند تا این رشته‌ها را هدایت و جهت‌دهی کند.

اسلامی ادامه داد: کانت همچنین معتقد است علاوه بر این دانشکده‌های فرادست، دانشکده‌های فرودست نیز وجود دارد، یعنی دانشکده‌هایی که در راستای عقلانیت، انتقاد و آزاداندیشی بنا شده‌اند و خود به تولید دانش می‌پردازند مانند دانشکده‌های الهیات، ادبیات، فلسفه، تاریخ، هنر و ….

وی خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که اگر نظارت بیش از حدی بر دانشکده‌های فرادست صورت گیرد، آن‌ها از انجام وظیفه اصلی خود دور می‌مانند و حتی امکان دارد پس از مدتی دانشگاه تبدیل به اداره و به مثابه کارمند حکومت تلقی شود، این امر با فلسفه اصلی تأسیس دانشگاه مغایرت دارد.

اسلامی ادامه داد:از نظر کانت نزاع نامشروع نزاعی است که دانشگاه فرادست مورد تاکید قرار می‌گیرد، در حالی که دانشگاه‌های فرودست حذف می‌شوند. در حال حاضر در ایران چنین وضعیتی برقرار است اما نزاع مشروع نزاعی است که دانشگاه فرادست و فرودست هر کدام کار خود را انجام می‌دهند و در عین حال این دو دانشگاه در حال نزاع و مراوده با یکدیگر هستند که این نوع نزاع در ایران اساساً وجود ندارد.
حکومت در ایران مداخله زیادی در دانشگاه‌ها وحوزه‌ها انجام داده تا بتواند دانشکده‌های فرادست را به سمت خود سوق دهد که این تلاش چندان موفقیت‌آمیز نیز نبوده و به نوعی موجب نارضایتی دانشکده‌ها وحوزه‌ها شده است.
به نظر می‌رسد در ایران این تعادل کاملاً به هم ریخته و ناموزونی وجود دارد زیرا هنگامی که از سمت وزارت علوم و نهادهای سیاست‌گذار در کشور بحث دانشگاه‌های کارآفرین و خود کفا از لحاظ مالی مطرح می‌شود، تمام دانشکده‌ها و رشته‌های فرودست به حاشیه رانده می‌شوند.
در حال حاضر اکثر جلساتی که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود مربوط به سوددهی دانشگاه و اقتصادی کردن آن است که این موجب انحراف دانشگاه از رسالت اصلی خود می‌شود.( ایسنا ۲۱اسفند۹۷)

این اظهارات کسانی است که سالیان از نزدیک شاهد ویرانگری و ازبین رفتن محتوایی که باید در دانشگاه حاکم باشد می باشد.
نظام همواره تلاش کرد با وارد کردن حوزه به دانشگاه و ترکیب این دو باهم اهداف خود را پیش ببرد اما اکنون پس از چهل سال کارگزاران همین نظام ازشکست این سیاست می گویند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید