نداناجی دانشجو وفعال حقوق زنان از بازداشت شدگان روزجهانی کارگر

0
364
نداناجی دانشجو وفعال حقوق زنان
نداناجی دانشجو وفعال حقوق زنان از بازداشت شدگان روزجهانی کارگر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۴-نداناجی دانشجو وفعال حقوق زنان از بازداشت شدگان روزجهانی کارگر

نداناجی دانشجو وفعال حقوق زنان از بازداشت شدگان روزجهانی کارگر
ندا ناجی دانشجو و فعال دانشجویی و حقوق زنان، جزو بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی ۱۱ اردیبهشت ۹۸مقابل مجلس می باشد.

بخشهایی ازدیدگاههای ندا ناجی فعال زنان
با کنار گذاشتن زنان از صحنه سیاسی و به ویژه از مجلس قانونگذاری، مردان که با وجود عنوان نمایندگی از سوی تمام جامعه، از نیازها و دغدغه های نیمی از جامعه یا آگاهی کامل ندارند یا آن را در تقابل با حقوق خود می بینند، در کنار زنانی که حضور فرمایشی و تزیینی دارند، ۲۹۰ کرسی مجلس را در اختیار خواهند گرفت. بدیهی است قوانین تصویب شده در چنین مجلسی نه تنها اهداف برابری خواهانه را دنبال نمی کند بلکه به محدودیت های بیشتر در زندگی خصوصی و عمومی زنان دامن خواهد زد.

فراخوان به آزادی دستگیرشدگان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید