نخستین قانونگذار جهان حمورابی فرمانروای بابل

0
1138
نخستین قانونگذار جهان حمورابی فرمانروای بابل
نخستین قانونگذار جهان حمورابی فرمانروای بابل

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۶-نخستین قانونگذار جهان حمورابی فرمانروای بابل

حمورابی، نخستین قانون‌گذار بشری
۱۶ژوئن۱۶۸۶ پیش از میلاد – ۲۶خرداد:
بر‌اساس برخی اسناد تاریخی، روز ۱۶ ژوئن سال ۱۶۸۶ پیش از میلاد، حمورابی فرمانروای بابل(عراق امروز) درگذشت.

حمورابی وقانونش
قانون حَمورابی که به دستور حمورابی، شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد.
متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است.

حمورابی به‌عنوان نخستین قانون‌گذار در جهان شناخته می‌شود.
چرا‌که وی با تدوین قوانینی ، مناسبات نظام برده داری تحت حاکمیت خود را به‌دقت مشخص کرد.
قوانینی که تا ۵ قرن بعد از او نیز عینا جریان داشت.
لوحها و سنگ‌نبشته‌های حاوی قوانین حمورابی در سال ۱۹۰۱ ( یک قرن پیش) در ایران، در شهر شوش کشف شد و توسط همراهان مورگان فرانسوی به‌موزه ‌‌‌‌‌‌‌لوور پاریس منتقل گردید و اکنون نیز درآنجا نگهداری می‌شود.
ایرانیان در ۱۱قرن قبل ‌از میلاد، این سنگ‌نبشته‌ها را در حملات خود به ‌بابِل به‌عنوان غنیمت جنگی به ‌ایران آورده بودند.

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.
ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است.
تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آورده‌اند.
این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.

ستون حاوی قانون حمورابی در اوایل سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافی ژاک دو مورگان در شوش خوزستان توسط گوستاو ژاکیه از دل خاک بیرون آمد.
ستون قانون حمورابی در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

حمورابی، نخستین قانون‌گذار بشری

نخستین قانونگذار جهان حمورابی فرمانروای بابل
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید