مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج درحمایت از تظاهرات مردم ایران پیام داد

0
602
مهدی فراحی شاندیز
مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج درحمایت از تظاهرات مردم ایران پیام داد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۱-مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج درحمایت از تظاهرات مردم ایران پیام داد

هم میهنان
جوانان شجاع و قدرتمند
صدای حق طلبانه شما نوید روز آزادی ایران است. برای ما زندانیان سیاسی که سالیان به انتظار صبح پیروزی شکنجه شدیم ولی هیچگاه امیدمان به آزادی را از دست ندادیم؛ آوای شما نوید روشنایی و پیروزی است.
درودها و حمایتهای ما از زندانهای حکومت سیاهی و تباهی ولایت فقیه نثار شما است.
درود بر شما و عزمتان که ترس و وحشت را در دل پاسداران تباهی و سیاهی انداختید. ما صدای شما را در سلولهایمان می شنویم و ترس را در چشمان پاسداران می بینیم.
به تظاهرات خود ادامه دهید. خسته نشوید. صدای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای شما لرزه بر ارکان حکومت یزیدی خامنه ای انداخته است.
به تظاهرات خود ادامه دهید. شب و روز در صحن خیابانها باشید و شهرها را تسخیر کنید. مطمئن باشید هر اندازه که شما جلو بروید؛ دیکتاتوری مجبور به عقب نشینی است. هیچ قدرتی نمی تواند شما را متوقف کند.
پس از ۴۰ سال دیکتاتوری در کشورمان و از بین بردن هست و نیست مردم ایران باید پایان یابد. اکنون زمان آن فرارسیده که حقتان را فریاد کنید. حق آزادی؛ برابری و دموکراسی برای ایران و ایرانی
همگان صدای شما را می شنوند که فریاد می زنید؛ حتی اگر بمیریم دیگه عقب نمی ریم. فریادتان را بلندتر کنید؛ دست در دست هم بدهید و با همدلی و اتحاد؛ در برابر زورگویان بایستید. حکومت آخوندی باید برود.
مهدی فراحی شاندیز
زندان مرکزی کرج (ندامتگاه کرج)
۱۰ دی ماه ۱۳۹۶

نامه زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز از زندان مرکزی کرج در حمایت از تظاهرات مردم ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید