نامه دانشجوی زندانی سیاسی مجیداسدی به گلرخ ایرایی : «سرود تقدیس زندگی »

0
583
نامه دانشجوی زندانی سیاسی مجیداسدی به گلرخ ایرایی
نامه دانشجوی زندانی سیاسی مجیداسدی به گلرخ ایرایی : «سرود تقدیس زندگی »

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۶-نامه دانشجوی زندانی سیاسی مجیداسدی به گلرخ ایرایی : «سرود تقدیس زندگی »

‍ « سرود تقدیس زندگی» نامه زندانی سیاسی مجید اسدی به گلرخ ایرایی که در قرچک ورامین در ۶۱مین روز اعتصاب غذا بسر میبرد و در حالت کماست
کاری از آن دست که تو می‌کنی در ستایش مرگ نیست چرا که، هیبت زنجیر و زندان را شکستن و بر جبر کور ممنوعیت تاختن تا شعله حقیقت خاموشی نگیرد، همان سرود تقدیس زندگی است.
گلرخ عزیز!
اندیشیدن به شرایطی که در آن قرار داری چالش برانگیز است، جنگی است از گونه “بود” یا “نبود”.
تاب و تب و جدیت تو فراتر از مرزهای دوستی، هر کس را به ورطه انتخابی تعیین‌کننده می‌کشاند.
آخر، عنصر مقاومت این‌گونه است، خاصه آن که زن باشی آن هم در سرزمینی که در آن زن بودن خود به تنهایی پلیدترین شر است و مستوجب بالاترین شکنجه و نفرین.
وقتی قلم‌ات را شکستند و قفل بر دهانت زدند، گریبان چاک کرده و به میدان تاختی تا جان‌ات شعله‌ی آتش عصیانت و نفیر بلند دهان‌ات باشد در نبردی نابرابر و رودررو، که سرنوشت آن را اراده تو رقم می‌زند.
هر چند ذره ذره از جسم‌ات آب می‌شود و این همه، فهم آن را برای هر غایب میدان و نشسته‌ای دشوار می‌کند که شاید به همدلی حتی بگویند:
«با مرگ نحس پنجه میفکن»
اما یک روح بی‌قرار چه کند که دیگر کمترین تاریکی را برنمی‌تابد و هرچه از زور ظلم و ستم پنهان شده در پوستین قوانین و دم و دستگاه دیوانی، برایش به قفسی تنگ می‌ماند که بر پرواز مهر ممنوع می‌زند و امروز تو را فراتر از آنچه در گذر این سال‌ها شناخته‌ام می‌بینم. حتی اگر اکنون به اعتصابت پایان دهی دیگر صحنه‌ای که آفریدی برای همیشه ثبت خواهد ماند.

استوار بمانی
مجید اسدی – زندان گوهردشت / چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید