نامه دانشجویان دانشگاه علم وصنعت به هیئت امنای دانشگاه درخصوص کاهش سنوات

0
552
نامه دانشجویان دانشگاه علم وصنعت
نامه دانشجویان دانشگاه علم وصنعت به هیئت امنای دانشگاه درخصوص کاهش سنوات

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۳-نامه دانشجویان دانشگاه علم وصنعت به هیئت امنای دانشگاه درخصوص کاهش سنوات

نامه دانشجویان دانشگاه علم وصنعت به هیئت امنای دانشگاه درخصوص کاهش سنوات

در این نامه آمده است:
بانگاهی گذار نسبت به سیاستهای اخیردانشگاه همچون افزایش پذیرش دانشجو با وجود نبود امکانات لازم و کاهش سنوات تحصیلی رایگان ناگزیر این تصور ایجاد می شود که دانشگاه رسالت اولیه خود – یعنی آموزش و پرورش مسئولین آینده کشور و انسانهایی توانمند و فرهیخته- را ازیاد برده و به بنگاهی اقتصادی تبدیل شده است که برای دانشجو جز به عنوان وسیله ای برای کسب در آمد ؛ اهمیت و جایگاهی قائل نیست.

کاهش سنوات رایگان مقطع کارشناسی به هشت ترم
چندی است که هشت ترمه شدن سنوات تحصیلی بیش از پیش دانشجویان را دچار نگرانی کرده و فضای دانشگاه را متشنج کرده است این سیاست در حالی اخذ شده که برخی سیاستهای جاری دانشگاه؛ خود مانع به پایان رسیدن تحصیل دانشجویان درمدت زمان تعیین شده است
یک ترم درمیان ارائه شدن دروس دربسیاری از دانشکده ها
قوانین سخت گیرانه شورای آموزشی
نه ترمه بودن برنامه درسی در برخی دانشکده ها

هزینه های گزاف پروژه های پایانی

نامه دانشجویان دانشگاه علم وصنعت به هیئت امنای دانشگاه درخصوص کاهش سنوات

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید