نامه اعتراضی معلمان خمین به اداره آموزش و پرورش خمین

0
805
نامه اعتراضی معلمان خمین به اداره آموزش و پرورش خمین
نامه اعتراضی معلمان خمین به اداره آموزش و پرورش خمین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۷-نامه اعتراضی معلمان خمین به اداره آموزش و پرورش خمین

معلمان خمین ضمن نوشتن یک نامه اعتراضی در تاریخ اول بهمن ماه؛ خطاب به اداره آموزش و پرورش شهرستان خمین؛ خواستار پرداخت حق التدریس خود از ابتدای سال تحصیلی سال ۹۶ شدند. آنان همچنین خواستار پرداخت مطالبات همکاران شاغل و بازنشسته در سالهای ۹۵ و ۹۶ گردیدند.
معلمان در نامه خود تاکید کردند اگر تا اول اسفند مطالبات آنها برآورده نگردد؛ از رفتن به سر کلاسهای درس خودداری خواهند نمود.
رونوشت به :
-حراست کل آموزش وپرورش استان مرکزی
-حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان خمین
-آموزش متوسط دوم شهرستان خمین
-فرمانداری شهرستان خمین
امضا کنندگان:
دبیران خمین

شایان ذکر است که معلمان سراسر کشور درتجمعات واعتراضاتی که برپا کرده اند از عدم پرداخت حقوق ومطالباتشان شاکی هستند وبا وجودیکه تقریبا همه روزه درشهرهای مختلف کشور درتجمع واعتراض هستند اما پاسخی برای مطالبات خود نگرفته اند .
بنابراین تنها راه کار را اعتراض و تحصن و خودداری کردن از سرکلاس رفتن دانسته و برای انجام این اقدام درست زمان بندی داده اند

یاد آور میشود که روز دوم بهمن نیز معلمان مدارس غیر دولتی یزد نیز نسبت به وضعیت نابسامان شغلی تجمع کردند که اکثر آنان را زنان معلم تشکیل میدادند.
نامه اعتراضی معلمان خمین به اداره آموزش و پرورش خمین
نامه اعتراضی معلمان خمین به اداره آموزش و پرورش خمین

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید