نامه اعتراضی صادق قیصری دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه بهشتی

0
660
نامه اعتراضی صادق قیصری
نامه اعتراضی صادق قیصری دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه بهشتی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۷-نامه اعتراضی صادق قیصری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بهشتی

صادق قیصری روزنامه نگار و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با نوشتن نامه ای به روند غیر متعارف وغیر قانونی پرونده ی قضایی خودش و سلب حقوق خود و خانواده اش اعتراض کرد.

وی خاطر نشان کرد:
آقای قیصری گفته است خانواده‌اش به دلیل اعتقاد به طریقت درویشان گنابادی از سوی مأموران امنیتی بازجویی شده‌اند
دانشجوی زندانی صادق قیصری در نامه اش می نویسد:

اینجانب صادق قیصری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و روزنامه‌نگار آزاد، اخبار مربوط به انتساب بنده به احزاب مختلف ازجمله اصلاح‌طلب و ملی مذهبی و … را تکذیب می‌کنم و اعلام می‌کنم که از روی ارادت قلبی و باطنی به سلسله جلیله نعمت‌اللهی سلطان علیشاهی گنابادی و به سبب رسالت شغلی و مطبوعاتی در پاسداران حضور یافتم.
و بر روی درستی حضور خود اصرار و ابرام تام دارم.

لازم به ذکر است که پدر و مادر اینجانب در خوزستان نیز به‌خاطر بنده و عضویت خود در طریقت نعمت‌اللهی گنابادی مورد بازجویی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و دعوت اجباری به سکوت شده‌اند.
فلذا در پیشگاه خداوند و ملت ایران اعتراض خود را به روند غیرمتعارف و غیرقانونی پرونده‌ی قضایی خود و سلب حقوق خود و خانواده‌ام اعلام می‌دارم.
صادق قیصری
زندان تهران بزرگ
نامه اعتراضی صادق قیصری
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید