میرزاده عشقی شاعرآزادیخواه در ۱۲تیرماه ۱۳۰۳به شهادت رسید

0
693
میرزاده عشقی شاعرآزادیخواه
میرزاده عشقی شاعرآزادیخواه در ۱۲تیرماه ۱۳۰۳به شهادت رسید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۲-میرزاده عشقی شاعرآزادیخواه در ۱۲تیرماه ۱۳۰۳به شهادت رسید

سید محمد رضا میرزاده عشقی ، در سال ۱۲۷۲شمسی ،در همدان به دنیا آمد .
عشقی ، ۱۵ ساله بود که ” احمدشاه قاجار ” به سلطنت رسید ، درهمان سال نامه ای در قالب مثنوی برای احمد شاه ، قاجار نوشت که توسط ملک الشعرای بهار ، به دست شاه رسید .

درآن نامه عشقی بدون مدح شاه ازاوخواسته بود تا کمی به اصلاح وضع کشور بپردازد و مانند شاهان پیشین ، ایران را بیشتر به قهقرا نکشاند!

اودر۲۱سالگی ، نشریه ای به نام ” نامه عشقی ” درهمدان منتشرکرد که موجب اعجاب همگان شد

عشقی درسن ۲۷ سالگی نخستین شماره نشریه خود ” قرن بیستم ” را منتشرکرد.

نشریه ای که درآخرین شماره باعث قتل عشقی شد.

عشقی در آخرین شماره ” قرن بیستم ” به شدت به جمهوری قلابی رضا خان تاخت و آن را به باد استهزا گرفت.
به نحوی که روزنامه اودرچند ساعت نایاب شد و تا چند ماه در بازارآزاد به چند ده برابر قیمت به فروش می رسید همین شماره ازنشریه باعث شد که طاقت سردارسپه به سرآید.

او رضا خان را «جارچی » وطرفدارانش را سگ ومار وجغد و موش نامیده بود .
درشعری دیگرانگلستان را دزد وهواخواهان جمهوری ، ازجمله رضا خان را چارپای دزد خوانده بود.
دربخشی دیگر، کاریکاتوری درباره تشییع جنازه جمهوری کشیده بود و …همه این عوامل باعث شد تا به دستور سردارسپه ” میرزاده عشقی ” شاعری که سراپا قریحه بود درروز۱۲ تیرماه سال ۱۳۰۳ و درحالی که تنها ۳۱ سال داشت، در خانه خود ترور شود ومرگی باعزت را برگزیند .

مرگی که ماهی پیش آن را پیش بینی کرده وبه ملک الشعرای بهارنیزگفته بود .

در روز تشییع جنازه او بالغ بر سی هزار تن شرکت داشتند .
از تمام محلات شهر دسته جمعیت به مشایعت کنندگان پیوسته بودند .

سرانجام با همان هئیت ، جنازه به «ابن بابویه» برده شد و در شمال غربی آن مدفون شد.

میرزاده عشقی شاعرآزادیخواه در ۱۲تیرماه ۱۳۰۳به شهادت رسید
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید