مگر هزینه نصب گارد ریل برای دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد چقدر بود؟

0
579
مگر هزینه نصب گارد ریل برای دانشگاه
مگر هزینه نصب گارد ریل برای دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد چقدر بود؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۶-مگر هزینه نصب گارد ریل برای دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد چقدر بود؟

مگر هزینه نصب گارد ریل برای دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد چقدر بود؟
طبق برآوردهای صورت گرفته قیمت نصب گارد ریل برای جاده های پرپیچ دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد یک چیزی حدود یک میلیارد و سی میلیون تومان می شود درحالیکه درآمد دانشگاه آزاد یک تریلیون تومان است و قیمت گارد ریل دربرابر این میزان در آمد بسیا راندک می باشد.

براساس گفته های مقامات حکومتی در آمد دانشگاه آزاد ۶هزارمیلیارد تنها ازطریق شهریه های اخذ شده از دانشجویان می باشد.
اما یک سوال اساسی بی پاسخ مانده است بواقع درآمد دانشگاه آزاد چه می شود؟
از این رو فغان و افسوس می ماند برای ده گل پرپر شده و خانواده های داغدارشان که با چه مشقاتی فرزندانشان را راهی دانشگاه کردند اما سهل انگاری؛ ناکار آمدی و غارت و چپاول جانهای عزیزانشان را اینگونه نابود کرد!
ازسوی دیگر مصدومینی که تا ابد باید صحنه های دردناک و جانگداز از دست دادن دوستانشان را در اذهان خود داشته باشند.
مانند بهار باغچه بان که دائما ازنگار دوست و همدانشکده ای اش می پرسد!

براندازی وظایف جنبش دانشجویی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید