موسسه کاسپین رشت توسط غارت شدگان تخم مرغ باران شد

0
634

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۷-موسسه کاسپین رشت  توسط غارت شدگان تخم مرغ باران شد

موسسه کاسپین رشت  توسط غارت شدگان تخم مرغ باران شد

روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین رشت در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه سرپرستی تجمع کرده و تخم مرغ گندیده به سمت آن پرتاب کردند.

خانم های شرکت کننده در این تجمع نقش اصلی را دراین اعتراضات داشتند.

تجمع کننده گان روی پلاکاردی نوشته بودند :

درکشور شیعه عدل علی (ع) دزدها آزادنند

غارت شدگان ؛‌تهدید ؛‌بازداشت ؛ زندانی و دادگاهی می شوند

این است عدالت علی (ع)

سپرده گذاران مظلوم کاسپین

بیشتربدانیم:

همزمان در شهرهای تهران شوشتر ؛ رشت نیز تظاهرات مشابه ای درجریان بود که شهروندان و مردم رنج دیده خواهان بازگشت مطالبات

خودشان بودند.

گفتنی است:

بیشتربدانیم:

جمعی از غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در اهواز؛ صبح امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه؛ در برابر ساختمان موسسه ملل دست به تجمع و اعتراض زدند.

روز دوشنبه ۸آبان ۹۶ غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در کرمان ، در اعتراض به برنگرداندن پولهای به غارت رفته خود؛ تجمع اعتراضی برگزارکردند

روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه؛ جمعی از غارت شدگان مسکن مهر ۱۴۵ سنندج در برابر ساختمان دادگستری سنندج دست به تجمع زدند.

روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ بسیاری از غارت شدگان در مشهد در ادامه تجمعات و اعتراضات به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان کاسپین رشت روز۱۰ بهمن ۹۶ در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه گلسار تجمع اعتراضی بر پا کردند.

این ها فاکتها ونمونه هایی از اعتراضات مردم محروم میهن است که بیش از یک سال است که ازاین اعتراضات پاسخی نگرفته اند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید