من مدرس دانشگاه هستم وقتی درمنجلاب اقتصاددست و پا میزنم چگونه به دانشجو درس بدهم؟

0
1147

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-من مدرس دانشگاه هستم وقتی در منجلاب اقتصاد دست و پا میزنم چگونه به دانشجو درس بدهم؟

من مدرس دانشگاه هستم وقتی در منجلاب اقتصاد دست و پا میزنم چگونه به دانشجو درس بدهم؟
چطور می توانم ذهن دانشجو را آماده کنم که فردا صبح این اقتصاد دست شماست
وقتی درفقر شدید دست و پا میزنم
من نمیتوانم ارتباط مثبتی با دانشجو برقرار کنم
خنده دار است که سرکلاس بروم به دانشجو بگویم درطول سال ۱۸۷بار دریک شرکتی اعتصاب شده؟
شما چه زمانی یک گروهی را اینجا فرستاده ایم؟
برید از کارگر بپرسید؟
بررسی کنید؟

اتحاد دانشجویان و حمایتشان از کارگران هفت تپه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید