من دانشجوی زن هستم به من فرصت دهید شنیده شوم

0
570

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۸-من دانشجوی زن هستم به من فرصت دهید شنیده شوم

من دانشجوی زن هستم به من فرصت دهید شنیده شوم
اجرای تئاتر توسط دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روزدانشجو
دانشجویان دانشگاه تهران در روز۱۸آذر ماه ۹۷ دریک حرکت سمبلیک در محوطه دانشگاه تجمع کرده و تئاتر اجرا کردند
در این نمایش دانشجویان دختر و پسر با سردادن شعار خواسته هایشان را می طلبیدند.
قدرت اقتصادی در دست آنهاست
یک دانشجوی دختر فریاد میزد:
شاکی اول
مردم عزیز قاضیان گرامی
من دانشجوی زن هستم
به من فرصت دهید که تا از سالها صدا در گلوی مانده ام وشنیده نشدن بشنوید
مرا بشنوید
سالهای مرا شکایتم را که دردی در قلبم پتکی در بدنم و دیوار برابر حرکتم هستند
بهتر بگویم نمی گذاشتم بدانم
صدایم چهره ام لباس برتنم
هیچ یک از آن من نبود
هیچ یک از آن من نبود

من دانشجوی زن هستم به من فرصت دهید شنیده شوم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید