ممانعت از استفاده از سالن ورزش برای زندانیان در زندان مرکزی ارومیه

0
816
ممانعت از استفاده از سالن ورزش
ممانعت از استفاده از سالن ورزش برای زندانیان در زندان مرکزی ارومیه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۴-ممانعت از استفاده از سالن ورزش برای زندانیان در زندان مرکزی ارومیه

ممانعت از استفاده از سالن ورزش برای زندانیان در زندان مرکزی ارومیه
ماموران رژیم از کار جمعی و ورزشی زندانیان در زندان مرکزی ارومیه وحشت دارند و به آنان اجازه نمیدهند که از سالن ورزش این زندان استفاده کنند.
بر اساس گفته زندانیان ماموران زندان از اینکه زندانیان بدنبال ورزش و سلامتی باشند شدیدا وحشت دارند و گفته اندکه زندانیان میخواهند برای مقابله با ما در ایام آتی بدنسازی کرده و کسب سلامتی و آمادگی نمایند به همین دلیل آنان را از رفتن به ورزش منع کرده اند.
ماموران و دژخیمانی که در این رابطه از ورزش زندانیان ممانعت بعمل میاورند عبارتند از:
‌علیرضا جعفری،‌ رازی مسٌول حفاظت اطلاعات زندان، مهدی بایرام زاده مدیر داخلی زندان و فرد دیگری بنام محمدی.
شایان ذکر است که درزندانهای ایران زندانیان از اولیه ترین حقوق برخوردا ر نیستند و در شکلهای مختلف و با هرتحولی اولین فشارها روی زندانیان است .
ورزش وهواخوری که ازکمترین نیازهای زندانیان است نیز محروم میشوند .
تاکنون عفو بین الملل و حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت ایران را بخاطر نقض آشکار حقوق بشر محکوم نموده است اما رژیم ایران هرگز پاسخی به این نقض نکرده و همچنان زندانیان را مورد آزاد واذیت قرارمیدهد .
اکنون نیز با اوج گیری قیام های سراسری فشار بیشتری را به زندانیان می آورد .
درطی روزهای اخیر تعداد زیادی از اقشا رمختلف مردم ایران به علت درخواستهای برحق خود به زندانها گسیل شده اند .
ممانعت از استفاده از سالن ورزش برای زندانیان در زندان مرکزی ارومیه
ممانعت از استفاده از سالن ورزش برای زندانیان در زندان مرکزی ارومیه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید