مقابله جوانان تبریز بانیروهای بسیجی درچهارشنبه سوری

0
586

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۲-مقابله جوانان تبریز بانیروهای بسیجی درچهارشنبه سوری

مقابله جوانان تبریز بانیروهای بسیجی درچهارشنبه سوری
روزسه شنبه ۲۲ اسفند۹۶ جوانان تبریز با ترقه و نارنجکهای دست ساز در محلات مختلف شهر با نیروهای سرکوبگر مقابله می کنند .

همچنان درخیابان ولی عصر تبریز ترقه بازی را شروع کرده اند .
درشهرهای کردستان مانند سنندج سقز نیز جشن چهارشنبه سوری آغاز شده و صدای ترقه از قسمتهای مختلف شهر به صدا می آید.
نیروهای سرکوبگر در گوهردشت کرج دروحشت از قیام نیروهای خود را درمیدان اصلی شهر گسیل داشته و خیابانها پرا زنیروی انتظامی است .
درسقز مردم مقابل نیروهای امنیتی شروع به ترقه بازی و رقص وپایکوبی کرده اند .
درکرمانشاه تعدادی از جوانان عکسهای سران جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.
درمشهد جوانان به ماشین آتش نشانی نارنجک پرتاب کردند .
همچنان در دزفول جاده پارک توسط نیروهای سرکوبگر بسته شده است .
شایان ذکر استکه سران نظام اعلام کرده بودند و فرمانده نیروی انتظامی هم اذعان کرده بود که در روز چهارشنبه سوری باهرگونه ترقه بازی ممانعت خواهد شد .
اما جوانان ومردم به این گفته ها وقعی ننهاده و طبق آیین و سنتهای همه ساله ایرانیان دراین روز پایان سال به جشن وپایکوبی و آتش بازی می پردازند .
مقابله جوانان تبریز بانیروهای بسیجی درچهارشنبه سوری

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید