معلمان وفرهنگیان ایران دربیش از ۳۰شهرکشور فریاد حق طلبانه سردادند

0
748

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۱-معلمان وفرهنگیان ایران دربیش از ۳۰شهرکشور فریاد حق طلبانه سردادند

درپی فراخوان سراسری شورای هماهنگی تشکل های صفنی معلمان وفرهنگیان جهت تجمع درروز ۲۰ اردیبهشت ۹۷ دربیش از ۴۰شهر کشور معلمان آزاده و دردمند
وفرهنگیان بپاخواسته به این فراخوان پاسخ مثبت داده و متحد و یک زبان دراین تجمعات شرکت کردند .
معلمان و فرهنگیان خواسته های خودرا در ۱۴محور اعلام کرده بودند
منجمله آزادی معلمان زندانی سیاسی است که بخاطر اعتراض به وضعیت بد آموزش و پرورش و وضعیت بد معیشتی معلمان و اعتراضات صنفی در حال حاضر درزندان بسر می برند.
این تجمع سراسری درشهرهای :
سقز تهران ؛ کرمانشاه ؛ ارومیه ؛ تبریز؛ زنجان ؛ اصفهان ؛ خرم آباد ؛ بهبهان ؛‌اراک؛‌بوشهر؛ بندرعباس؛ بجنورد؛ رشت ؛مشهد؛شیراز؛خمین؛ دیواندره؛‌قروه ؛ ساری ؛ مریوان ؛ مهاباد؛‌شهرضا ؛ سنندج ؛ همایونشهر؛‌همدان ؛ کازرون ؛ قزوین ؛زیویه و ده ها شهر دیگر انجام گرفت.
اما حکام تهران در وحشت از اوج گیری قیام و شورش به تجمع مسالمت آمیز معلمان تهران یورش برده و آنان را مورد ضرب وشتم قراردادند .
همچنان تعدادی از معلمان را دستگیر کرده و آنان را به زندان منتقل کردند.
دربین دستگیر شدگان محمد حبیبی از اعضای کانون صنفی معلمان که به تازگی از سیاهچال‌های رژیم آخوندی با وثیقه آزاد شده است را بازداشت کردند.
مزدوران رژیم علاوه بر محمد حبیبی، علی پیروز، علی زولفى، محمد حسن پوره، محمد تقی فلاحی و دو معلم شهرستانی را دستگیر کردند.
همچنین تعدادی از معلمان زن ؛ مورد ضرب وشتم قرارگرفته و زخمی شدند.

درود به معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته، که درشرایط سخت معیشتی بسر می برند ؛‌اما همواره درصف نخست اعتراضات مردمی علیه ظلم واستبداد هستند .
این اعتراضات اتحاد تمامی اقشار اجتماعی را می طلبد دانشجویان ؛ کارگران ؛ رنجبران سرکوب شده تا هرچه زودتر در ایران حاکمیت مردمی و آزادی فرارسد.

معلمان وفرهنگیان ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید