معلمان شریف کرمانشاه تجمع کرده و روز دانشجو را گرامی داشتند

0
598
معلمان شریف کرمانشاه تجمع
معلمان شریف کرمانشاه تجمع کرده و روز دانشجو را گرامی داشتند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۶-معلمان شریف کرمانشاه تجمع کرده و روز دانشجو را گرامی داشتند

معلمان شریف کرمانشاه تجمع کرده و روز دانشجو را گرامی داشتند
روز جمعه ۱۶آذر ۹۷ جمعی از معلمان غیور کرمانشاهی تجمع کرده و با در دست گرفتن پلاکاردهای بزرگی روز دانشجو را گرامی داشته و به دانشجویان تبریک گفتند.
در پلاکاردهایی که در دست این معلمان بود از جمله نوشته شده بود:

کارگر و معلم زندانی آزاد باید گردند.

روحانی و مصادره روز دانشجو

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید