معلمان حق‌التدریسی ایذه دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی تجمع کردند

0
577
معلمان حق‌التدریسی ایذه
معلمان حق‌التدریسی ایذه دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۱-صبح روز۲۰آذر،جمعی از معلمان حق‌التدریسی ایذه در اعتراض به بلاتکلیفی استخدام برای دومین بار مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
معلمان ایذه‌ای در دوره پیش‌دبستانی در مناطق مختلف ایذه از جمله سوسن، ممبین، سراک، فالح، سلطان ابراهیم و جنگ شاپوری مشغول تدریس هستند.
معلمان حق‌التدریسی ایذه دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی شغلی خود مجددا دست به اعتراض زدند ؛ آنها باوجودیکه سالیان است در این موضع کاری هستند اما ازهیچ اعتباری برخوردار نبوده وهمواره یکی از جنگها و مطالباتشان این است که بطور رسمی استخدام شوند .
روز ۲۰ آذر ۹۶ تعدادی از این معلمان بادر دست داشتن پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود: « چرا نیروهای سابقه دار به کارگیری نمیشوند و بجای آنها از نیروهای بدون سابقه وبیمه بکارگیری می کنید » مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند .
سیاستهای غلط آموزشی در آموزش وپرورش ایران
عدم استخدام رسمی معلمان حق التدریسی ماحصل یک سیاست ضد مردمی در این رژیم است .
معلمان حق التدریسی همواره اعتراضات و خواسته های خود را اعلام کرده اند وهرگز پاسخی برای این مطالبات نگرفته اند .
شایان ذکر است که معلمان حق التدریسی ایذه درماه گذشته نیز در طی یک تجمع نسبت به این سیاستهای ضد مردمی اعتراضات خود را نشان دادند وخواستار بررسی شدند .
درایران معلمان فرهنگیان از شرایط بسیار ناعادلانه ای برخوردارند و با وجودیکه ازاقشاری هستند که درجامعه تاثیر زیادی دارند و همه جامعه نیازمند وجود معلمان است اما ازکمترین امکانات وتسهیلات برخوردارنیستند .
فقر وتنگدستی گریبان همه آنان راگرفته است .
قابل توجه است که درحال حاضر خیلی ازمعلمان آزاد ه ایرانی بدلیل همین اعتراضات درزندان به سرمیبرند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید