معلمان اردبیل دراعتراض به تبعیض و بدی معیشت تجمع کردند

0
597
معلمان اردبیل
معلمان اردبیل دراعتراض به تبعیض و بدی معیشت تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۳-معلمان اردبیل دراعتراض به تبعیض و بدی معیشت تجمع کردند

معلمان اردبیل دراعتراض به تبعیض و بدی معیشت تجمع کردند
تجمع اعتراضی معلمان اردبیل
روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ جمعی از معلمان در اردبیل در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تبعیض دست به تجمع زدند.
اعتراضات معلمان وفرهنگیان باآغاز سال جدید ابعاد گسترده تری یافته است .
فشارهای اقتصادی
تبعیض حاکم درآموزش و پرورش
سرکوب معلمان
زندانی کردن معلمانی که تنها خواسته های صنفی داشتند وبه همین دلیل الان درزندان وسیاهچال بسر می برند.
بیشتر بدانیم:
شایان ذکر است که معلمان وفرهنگیان در روز ۲۰اردیبهشت جاری درطی فراخوان تشکل های صنفی معلمان در بیش از ۳۰شهر کشور تظاهرات و اعتراضات گسترده ای داشتند و در ۱۴محور خواسته هایشان را بیان کردند .
اما متاسفانه در پاره ای ازشهرها بخصوص درتهران این تجمعات به خشونت گرایید و نیروهای سرکوبگر به حمله وهجوم به تجمع معلمان آنها را مورد ضرب وشتم قراردادند و تعدادی را نیز دستگیر کرده وبه زندان اوین منتقل نمودند.
منجمله رسول بداغی ؛ محمد حبیبی (که تازه از زندان آزادشده بود ) و الان درنقطه نامعلومی است .
واقعیت این است که خواسته گاه معلمان یک تغییر بنیادین و آموزش وپرورشی است که معلم ودانش آموز در آن از آموزش رایگان برخوردار باشد .
اما درایران تحت حاکمیت ملایان نه تنها هیچ آموزش رایگانی وجود ندارد بلکه ؛ آموزش سمت وسویی گرفته که تنها طبقات خاصی می توانند از آن بهره ببرند .
اما معلمان وفرهنگیان بر آنند که با گسترده کردن این اعتراضات به خواسته خود که همانا برچیده شدن هرگونه ؛ تبعیض و سهمیه بندی است پایان دهند .

معلمان اردبیل دراعتراض به تبعیض و بدی معیشت تجمع کردند

معلمان اردبیل
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید