معضلات خوابگاه های دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

0
475
معضلات خوابگاه های دانشجویان
معضلات خوابگاه های دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۹-معضلات خوابگاه های دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

معضلات خوابگاه های دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
سرمای خوابگاه
سرمای خوابگاه های دانشگاه رازی صدای دانشجویان خوابگاهی را درآورده است!
این دانشجویان مدام به شورای صنفی گزارش می کنند که شب ها تا صبح در سرما می خوابند. تعدادی از این دانشجویان به شدت سرما خورده اند و این در حالی است که مسئولین خوابگاه ها می گویند هنوز دستوری برای روشن کردن شوفاژ خوابگاه ها ندارند! چند نفر دیگر باید سرما بخورند تا مسئولین دانشگاه رازی شوفاژ خوابگاه ها را روشن کنند؟

مار درخوابگاه
ارسالی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
نگرانی دانشجویان خوابگاه کوثر از وجود مار در این خوابگاه
آیا مسئولی که راحت خوابیده است از ترس و بی خوابی دختران خوابگاه کوثر خبر دارد؟؟؟

شایان ذکر است مساله خوابگاه از مهمترین معضلاتی است که درسال جاری دانشجویان با آن مواجه هستند و نسبت به سالهای گذشته بسیار بدتر شده است و ازهمه مهمتر که با وجود اینکه یکماه از سال تحصیلی جدید می گذرد کماکان خیلی از دانشگاه ها مسائل استقراری شان حل نیست.
درحالیکه حل مسائل صنفی دانشجویان به عهده دانشگاه می باشد و دانشگاههای دولتی موظفند که استقرار دانشجویان را حل کنند.

دانشجویان مبارز

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید