مصدوم شدن زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز توسط ایرج فتاحی ریئس زندان

0
559
مصدوم شدن زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
مصدوم شدن زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز توسط ایرج فتاحی ازماموران زندان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱- مصدوم شدن زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز توسط ایرج فتاحی ریئس زندان

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز پیش از انتقال به انفرادی توسط ایرج فتاحی به طرز وحشیانه ای ضرب و شتم شد.
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز پس از ۳۴ روز محبوس بودن در سلول انفرادی زندان مرکزی کرج(ندامتگاه کرج) روز ۱۹ بهمن ماه به بند عمومی منتقل شد.
بر اساس گزارشهای رسیده؛ آقای فراحی شاندیز روز ۱۶ دی ماه به علت نامعلومی به زندان قزوین منتقل و پس از سه روز در تاریخ ۱۸ دی ماه به زندان مرکزی کرج (ندامتگاه کرج) بازگردانده شد.
با توجه به موج دستگیریهای بازداشت شدگان تظاهرات و قیام سراسری مردم در کرج که به قرنطینه این زندان منتقل شده بودند؛ مسئولین زندان قصد داشتند که آقای فراحی را به بند معتادان ببرند. مهدی فراحی شاندیز مقاومت کرده و اجازه نداد وی را به این بند ببرند.
مامورین زندان با ضرب و شتم قصد انتقال وی را داشتند و او با دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای مقاومت می کرد. در همین حال ایرج فتاحی رئیس زندان و تعداد دیگری از مسئولین زندان شخصا اقدام بر سر او ریخته و وی را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
بر اساس گزارش منبع موثق بر اثر ضرب و شتم ایرج فتاحی پهلوی وی شکست و گوش چپش نیز مشکل پیدا کرد.پس از این ضرب و شتم و با وجود مجروح بودن او را به سلول انفرادی منتقل کرده و تا ۳۱ روز بدون ملاقات و محروم از تماس نگه داشتند.
به گزارش همین منبع مهدی فراحی شاندیز در سال ۹۲ در زندان اوین بر اثر ضرب و شتم توسط عوامل زندان دچار نقض در بینایی از ناحیه چشم راستش شده است. به طوری که در چشمش یک لکه سیاه بوجود آمده است که مانع بینایی چشم راست است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید