مشکلات دانشجویان واساتیدو واقعیاتی ازآموزش عالی ایران -قسمت اول

0
788
دانشجویان
مشکلات دانشجویان واساتیدو واقعیاتی ازآموزش عالی ایران -قسمت اول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۱-مشکلات دانشجویان واساتید و واقعیاتی ازآموزش عالی ایران -قسمت اول

 به قلم :دکتر محمد نقدی استاد دانشگاه

نگاهی کوتاه به مشکلاتی از دانشجو تا استاد و واقعیاتی از آموزش عالی ایران

سیستم آموزش عالی ایران در ابتدا به ظاهر شبیه سیستم آموزش عالی آمریکا تنظیم شد؛
رشته ها و درسها به همان سبک، علاوه بر مسایل خاص دیگر اسلامی سازی آن، که با مرور زمان با گسترش بی رویه و بی برنامه پذیرش دانشجو و افزایش شبه دانشگاهها وضعیت ناگواری را امروز رقم زده است.

شاید قسمتی از این گسترش ها طبیعی باشد اما مسلما اغلب آن ناشی از بی برنامگی، رانت و رابطه و عدم آینده نگری و سوءمدیریت در آموزش عالی و بطور اخص وزارت علوم بوده است.

مدیران ناکارآمد با نگاه های غیرعلمی و غیر آکادمیک سبب اصلی افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاهها و ساده و سطحی نمودن مجوز پذیرش دانشجو مقطع بالاتر، ارتقای علمی و یا دایر کردن دانشگاه بوده اند.

تعدادی از مدیران ارشد وزارت علوم از وزیر گرفته تا مدیران و رئیسان دانشگاهها، خود صاحب دانشگاههای به اصطلاح غیرانتفاعی و موازی کار و در عمل پول بگیر و مدرک بده با کمترین استاندارهای آموزشی شده اند.
دانشگاه آزاد و پیام نور و به اصطلاح علمی کاربردی نیز همان سبک موازی کاری و بی کیفیتی را ادامه داده اند.
در واقع عده ی زیادی از این مدیران و یا استادان، خود بانی اصلی به بیراهه رفتن علم و دانش در این مملکت شده اند وگرنه کدام فرد با فکر علمی می آید به موسسه یا دانشگاهی با کمترین امکانات مجوز می دهد، ؟
یا تاسیس آن به ذهنش می رسد بجز افرادی که هم دنبال قدرت و هم ثروت به هر قیمت از این راه هستند.

دانشگاههای دولتی که سردمدار آموزش خوب بودند، با مرور زمان نیز به بیراهه رفته اند؛
گسترش کمی رشته ها و بی کیفیت شدن آموزش و کاربردی نبودن آن نیز دامنگیر آنها شده است.
برای نمونه، افزایش پذیرش دانشجو در قالب به اصطلاح شبانه (ولی در عمل روزانه ی پولی) در چند سال اخیر،
دایر کردن به اصطلاح پردیس های پولی به سبک دانشگاه آزاد!
به طریق اسف باری فلسفه تحصیل و علم و دانش را در دانشگاههای ملی نیز زیر سوال برده است.
در عین این افزایش بی رویه پذیرش دانشجو، رشته ها و گرایشهای تحصیلی بدون توجه به کارکرد آنها نیز از فلسفه اصلی خود بسیار دور

شده اند

ادامه دارد………….

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید