مسئولان زندان فشافویه (تهران بزرگ ) مانع از ملاقات مادر سهیل عربی با فرزندش شدند

0
778
تهران بزرگ
مسئولان زندان فشافویه (تهران بزرگ ) مانع از ملاقات مادر سهیل عربی با فرزندش شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۸- مسئولان زندان  فشافویه (تهران بزرگ ) مانع از ملاقات مادر سهیل عربی با فرزندش شدند

 مسئولان زندان  فشافویه (تهران بزرگ ) مانع از ملاقات مادر سهیل عربی با فرزندش شدند

به گزارش دریافتی؛ روز دوشنبه  ۶ فروردین خانم فرنگیس مظلوم؛ مادر زندانی سیاسی سهیل عربی برای ملاقات فرزندش به زندان تهران بزرگ مراجعه کرد؛ اما دژخیمان زندان به مادر بیمار سهیل که برای تبریک سال نو به

ملاقات پسرش می رفت؛ اجازه ملاقات ندادند.

بیشتر بدانیم:

سهیل عرب پس از ۵۵ روز اعتصاب غذا ؛ در زندان مورد ضرب وشتم قرارگرفت و دچار ضربه مغزی شد سپس  به بیمارستان  هزارتختخوابی (خمینی) تهران منتقل شد .

شایان ذکراست که
سهیل عربی از تاریخ ۴ بهمن ماه در اعتراض به انتقال وحشیانه زندانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
سهیل عربی حدود ۸ روز است که دراعتصاب غذای خشک بسر می برد .
سهیل تا ظهر روز دوشنبه ۲۱ اسفند در تیپ ۲ بند ۳ زندان تهران بزرگ محبوس بوده است.
عصر دوشنبه وی را به تیپ ۱ زندان که محل جرائم شرارتی است منتقل کردند.
همچنین روز سه شنبه ۲۲ اسفند دژخیمان به مادر سهیل که برای دیدار و ملاقات فرزندش به زندان مراجعه کرده بود ؛
اجازه ملاقات ندادند به وی گفته اند امروز ملاقات ندارد چون تیپ زندانش عوض شده است.

 اکنون نیز زندانبانان به مادری که برای دیدار جگر گوشه اش وبرای تبریک سال نو برای ملاقات فرزندش رفته بود اجازه ملاقات ندادند .

مسئوتبریک سال نولان زندان فشافویه (تهران بزرگ ) مانع از ملاقات مادر سهیل عربی با فرزندش شدند

تهران بزرگ

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید