مرودشت ؛تهران؛زرین شهر ؛‌ خرمشهر؛ اصفهان درتجمع ؛‌ اعتراض واعتصاب

0
1026
تجمع ؛‌اعتراض و اعتصاب
مرودشت ؛تهران؛زرین شهر ؛‌ خرمشهر؛ ا صفهان در تجمع ؛‌اعتراض و اعتصاب

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۴-مرودشت ؛تهران؛زرین شهر ؛‌ خرمشهر؛ ا صفهان در تجمع ؛‌اعتراض و اعتصاب

عدم پرداخت ماه ها حقوق آبداران شبکه‌های آب و فاضلاب استان فارس

حقوق آبداران، ماموران قرائت کنتور و مسئولین تعمیر و نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب استان فارس ماهها پرداخت نشده است.

یکی از آبداران شهرستان مرودشت گفت: در سال جاری فقط صورت وضعیت فروردین‌ و خرداد ماه به ما پرداخت شده است و طی جلسه‌ای با حضور ۴۰ تن از آبداران و مسئولین استانی قول داده شد که تا پایان آبان ماه حقوق معوقه پرداخت شود که بار دیگر در جواب مراجعات و اعتراضات ما وعده پایان آذرماه داده شد اما هنوز خبری از پرداخت حقوق نیست.

تجمع جایگاهداران در اعتراض به واگذاری انحصار توزیع سوخت

روز دوشنبه۱۴اسفند۹۶ جایگاهداران در اعتراض به واگذاری انحصار توزیع سوخت به شرکتهای خاص مقابل وزارت نفت دست به تجمع و اعتراض زدند.

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت کیسون

روز یکشنبه۱۳اسفند۹۶ اعتصاب کارگران شرکت کیسون در پروژه خط دوم راه آهن بافق به زرین شهر قطعه شبنم_مشک در ایستگاه ورزنه اصفهان برای ششمین روز متوالی ادامه یافت..

 این کارگران در طول اعتصاب شش روزه اشان هیچگونه پاسخی از طرف مسئولین شرکت کیسون دریافت نکرده اند.

تجمع و اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر

روز یکشنبه ۱۳اسفند۹۶ کارگران شهرداری شهرستان خرمشهر د راعتراض به عدم پرداخت ۶ماه حقوق مقابل دفتر امام جمعه در این شهر تجمع کردند.

تجمع کشاورزان   مقابل اداره آب

روز دوشنبه۱۴اسفند۹۶  کشاورزان اصفهان در مقابل اداره آب این شهر تجمع کردند. کشاورزان به بی کفایتی مسئولان اعتراض دارند و می گویند دولت روحانی با شعار زاینده رود به مردم دروغ گفت و استاندار کنونی هم کاری برای کشاورزان و زحمتکشان انجام نمی دهد.

تحصن کارگران نمک زدایی مقابل درب شرکت+عکس

امروز دوشنبه ۱۴اسفند۹۶ جمعی از کارگران نمک زدایی مقابل درب شرکت تحصن کردند. این چندمین تحصن کارگران طی ماه های اخیر جهت روشن شدن وضعیت یکصد نفر از کارگران اخراجی  نمک زدایی است

تجمع غارتشدگان موسسه ولی عصر

صبح امروز دوشنبه۱۴ اسفند ۹۶  جمعی از غارت شدگان در نسیم شهر؛ در مقابل موسسه مالی ولیعصر دست به تجمع و اعتراض زده و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند.

مرودشت ؛تهران؛زرین شهر ؛‌ خرمشهر؛ ا صفهان در تجمع ؛‌اعتراض و اعتصاب

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید