مرضیه امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ازدستگیرشدگان ۸مارس

0
1471
مرضیه امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مرضیه امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۰-مرضیه امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ازدستگیرشدگان ۸مارس

مرضیه امیری، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و روزنامه نگار روز ۱۷ اسفندماه در پی شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با دهها تن دیگر بازداشت و پس از بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

شایان ذکر است که
مرضیه امیری، فعال دانشجویی در اعتراضات سراسری قیامهای ی دیماه ۹۶ نیز دستگیرشده بود
این دانشجوی چندین روز تحت بازجویی قرار داشت .
درپی قیام سراسری دیماه ۹۶ ده ها دانشجو دستگیر شده وتحت شکنجه و ضرب وشتم قرارگرفتند .
به گفته نمایندگان مجلس بیش از ۱۳۰ دانشجو در جریان قیام ها زندانی شدند .
همچنان تعدادی ازاین دانشجویان به حبس های طویل المدت محکوم شده اند .
خانم لیلا حسین نژاد ؛ دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای صنفی دانشگاه ؛ به شش سال حبس تعزیری و دوسال ممنوع الخروجی ازکشور محکوم شده است .
آقای سیناربیعی ؛ دانشجوی دانشگاه تهران در رشته علوم اجتماعی به یکسال حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی ازکشور محکوم شده است .
اکنون نیز بخاطر شرکت در مراسم روز جهانی زن درتهران ده ها زن بازداشت شده اند که بین آنان ازاقشار مختلف اجتماعی دیده می شوند .
دانشجو ؛ خبرنگار ؛ خانه دار ؛ کارمند وو..
بیشتر بدانیم :
این میزان دستگیری و بازداشت و ضرب وشتم از بین زنان وجوانان نشان دهنده وحشت بی حد وحضر نظام حاکم برایران است که می داند اگر فقط اندکی فشار و سرکوب را کم کند همه مردم ایران ؛ مانند قیام دیماه خواهان یک تغییر بنیادین هستند .

مرضیه امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ازدستگیرشدگان ۸مارس
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید