مردم بانه به قیام سراسری پیوسته و به فرمانداری شهر حمله کردند

0
689

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۰-مردم بانه به قیام سراسری پیوسته و فرمانداری شهر حمله کردند
صبح امروز یکشنبه دهم دی ماه؛ مردم بانه به خیزش و قیام عمومی مردم ایران پیوستند و به فرمانداری این شهر حمله کردند.
مردم دلیر بانه دربرابر نیروهای سرکوبگر وبا تهاجم حداکثر به سمت فرمانداری هجوم آورده و و تابلوی فرمانداری را به آتش کشیدند .
درپی تظاهرات وقیامهایی که ازروز ششم دیماه از مشهد شروع شد نزدیک به ۲۳ استان کشور ازاین قیامها و اعتراضات سراسری حمایت کرده و خودشان نیز وارد این تظاهرات شدند .
شایان ذکر است که درطی این ۴ روز قیام اکثرشهرهای میهن به قیام پیوستند
شعارهای این سلسله تظاهرات عبارت بودند از:
توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه
مرگ برخامنه ای
ایرانی باغیرت حمایت حمایت
می میریم می میریم ایران را پس می گیریم
مرگ برستمگر
سیدعلی حیا کن حکومت رورها کن
لازم به ذکراست که
درروز ۹ دیماه در شهرستان دورود ازشهرهای استان لرستان مردم و جوانان غیور به فرمانداری حمله کرده و آنجا را به آتش کشیدند
درپی این اقدام شجاعانه نیروهای سرکوبگر با بازکردن شلیک مستقیم روی مردم باعث به شهادت رسیدن دوتن ازاین جوانان این شهر شدند .
مردم بانه به فرمانداری شهر حمله کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید