مراسم روز دانشجو۱۶آذر در دانشگاه علامه طباطبایی

0
90
مراسم روز دانشجو۱۶آذر
مراسم روز دانشجو۱۶آذر در دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۵-مراسم روز دانشجو۱۶آذر در دانشگاه علامه طباطبایی

مراسم روز دانشجو۱۶آذر در دانشگاه علامه طباطبایی
جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه، صبح روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷برنامه ای به مناسبت ۱۶آذر برگزار کردند،
آنها با نوشتن تراکتهایی اعتراض خود را نسبت به حذف اساتید شان نشان داده و از جمله روی تراکتهایشان نوشتند:
” دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»
«دانشگاه پادگان نیست»
«ستاره دانشجو نشان افتخاره»
در این جلسه بیانیه ای از طرف انجمن اسلامی خوانده شد

دربخشی از بیانیه دانشجویان آمده است:

۱۶آذر ماه یاد آورهویت استبداد و استعمار ستیزانه ی دانشجویان این سرزمین است . با گذشت زمان دانشگاه  و دانشجو فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته اند و همواره در کوران حوادث اگرچه زخمی و خسته اما همچنان سربلند بر آرمان گرایی اش ایستاده اند. روزگاری در اوج تاثیر گذاری و روزگاری آماج حمله ی بدخواهان .

مراسم روز دانشجو۱۶آذر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

گذاشتن پاسخ