مدارس سردشت دزفول درمحرومیت از امکانات رفاهی برای دانش آموزان

0
771
مدارس سردشت دزفول
مدارس سردشت دزفول درمحرومیت از امکانات رفاهی برای دانش آموزان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۴-مدارس سردشت دزفول درمحرومیت از امکانات رفاهی برای دانش آموزان
محرومیت ۴۰ مدرسه سردشت دزفول از آب و سرویس بهداشتی
مدیر آموزش‌وپرورش سردشت دزفول گفت که ۴۰ مدرسه در این بخش از آب لوله‌کشی، دیوار حصارکشی و سرویس بهداشتی محروم هستند.

مدارس سردشت دزفول درمحرومیت از امکانات رفاهی برای دانش آموزان
محمدرحیم کریمی عصر روز شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول اظهار کرد: “بارها از سوی مرکز بهداشت اخطاریه‌ها و تذکراتی در خصوص وضعیت برخی مدارس بخش کوهستانی سردشت ارسال می‌شود در حالی که مدارس این بخش از زیرساخت‌های حداقلی برای آموزش‌وپرورش نیز برخوردار نیستند”.
کمبودهای مدارس دزفول:
آب لوله کشی
دیوار حصارکشی
سرویس بهداشتی
زیرساخت برق وگاز
نیروی معلم
واقعیت این است که این کمبودها باید توسط کدام ارگان تامین شود ؟
مگر قرار براین نبوده که آموزش وپرورش رایگان باشد!
مگر قراربراین نبوده که آموزش وپرورش مسئول تامین نیازهای دانش آموزان باشد ؟
مرکز هشدار های مرکز بهداشت و بازرسان باید هشدارهایشان را به دولت و آموزش وپرورش بدهند که چرا بودجه کافی برای مدارس مناطق محروم درنظر گرفته نمیشود ؟
اگر قراربراین است که ازبخاری های برقی و نفتی استفاده نشود چه کسی باید پاسخگوی تامین نیازهای مدارس باشد؟
در این منطقه کوهستانی که هفت هزار دانش آموز وجود دارد که در ۱۲۷ مدرسه درس میخوانند چه ارگانی پاسخ کمبودهای این دانش آموزان رامیدهد؟

مدارس سردشت دزفول درمحرومیت از امکانات رفاهی برای دانش آموزان
همه اینهاسوالاتی است که هم دانش آموزان وهم والدین آنها دارند وبارها مطرح کرده اند ؛ اما هرگز پاسخی نگرفته اند .
اماتنها پاسخ ؛ تغییری بنیادین در آموزش وپرورش این کشور است که آموزش رایگان را درهمه کشور ساری وجاری کند.

واقعیت این است که حقوق تمامی این دانش آموزان که حق دارند در بهترین شرایط به تحصیل بپردازند چپاول وغارت شده است.
مدارس سردشت درمحرومیت از امکانات رفاهی برای دانش آموزان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید