محیط زیست – چاه هاى عمیق و ساخت سدهای سودآور

0
786

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۶-موضوع خشک شدن دریاچه ها درایران مدتهاست که مورد بحث کارشناسان محیط زیست قراردارد وبا اینکه دولت همواره با اعتراضات شدید مردمی بومی این مناطق قرارداشته است اما تاکنون هیچ اقدامی درجهت پیشگیری از سیاستهای سود آور صورت نگرفته است وکماکان مردم مناطق مختلف شاهد ازبین رفتن منابع طبیعی خود هستند درهمین راستا گزارشی حول ساخت سدهای سو آور داشتیم که نشان دهند ه بخشی ازاین فاجعه ملی است فاجعه ای که سرمداران حکومتی خودشان هم به آن اذعان دارند.
چاه هاى عمیق و ساخت سدهای سودآور برای پیمانکاران وابسته حکومتی، ایران را خشک کرده است. کارشناسان گفته اند ایران تا ۱۰ سال آینده قابل سکونت نیست اما قرار است اسرائیل را تا ٢۵ سال آینده نابود کنیم!
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

 

نظر بدهید