محیط زیست -تابستان ۹۷، ایران روی لبه پرتگاه خشکسالی قدم خواهد زد

0
718
تابستان ۹۷، ایران روی لبه پرتگاه خشکسالی
تابستان ۹۷، ایران روی لبه پرتگاه خشکسالی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۳-محیط زیست -تابستان ۹۷، ایران روی لبه پرتگاه خشکسالی قدم خواهد زد

بر اساس پیش‌بینی‌ها و آمار، کشور، یکی از داغ‌ترین تابستان‌های چند دهه اخیر خود را تجربه خواهد کرد. خشکسالی که در حال حاضر زندگی بیش از ۳۷ میلیون ایرانی را تهدید می‌کند؛ تهدیدی که مسئولان آن را جدی نگرفته‌اند».

در نبود سیاست‌های راهبردی، فساد و وجود باندهای مافیایی آب، بی‌محابا اعلام کرده است که «در حال حاضر آب مفید پشت سدهای خوزستان ۲۰ درصد ظرفیت این سدها است و در واقع ۸۰ درصد ظرفیت آن‌ها خالی است».
این وضعیت تنها درخوزستان که زمانی به زر خیزی معروف بود شامل نمی شود
بلکه اصفهان
استان مرکزی
کرمان
سیستان وبلوچستان
وبخشهای بزرگی از آذربایجان
نیزدر همین شرایط هستند .
نمونه هایی از ظرفیت سدهای کشور:
ظرفیت سد دز به میزان ۱۰درصد
سد مارون ۳۱درصد
جره ۳۰ درصد
کرخه ۳۰ درصد
و سدهای کارون ۳ و ۴ ؛‌ دز ؛ عباسپور ؛‌گتوند علیا
تنها یک میلیارد و ۲۰۰میلیون مترمکعب آب دارد .
اما دراصفهان وضع بحرانی تراست
«بر اساس آمار سازمان محیط زیست، سالانه بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی کشور مصرف می‌شود که از این میزان تنها ۴۰ درصد جایگزین خواهد شد». ( سایت حکومتی انتبا خبر ۲۰ فروردین ۱۳۹۷)
بحران بی آبی دراصفهان خیلی وخیم است و خیزش واعتراضاتی را دراین مساله داشته است
کشاورزان محروم به از دست دادن زمین های خود وخشک شدن زمین هایشان دراثربی آبی به حاشیه شهرها رانده شده اند.
فقر و ستم بیش از حد و ایجاد شکاف در طبقات اجتماعی دوچندان شده است
اما دربرابر همه رنج ها ومشقات مردم محروم پاسخ غارتگران چیزی به جز وزنجیر وشکنجه ودستگیریهای کور نیست.
شایان ذکر است که
به گفته ارگانهای حکومتی محیط زیست درایران درطی چهل سال حکومت قتل وغارت ملایان
نابودی و ویرانگری غیر قابل جبرانی را در برداشته است که برای طبیعت ایران دیگر بازگشت پذیرنیست
مانند جنگلهای غارت شده وسوخته
دریاچه های خشک شده
چاههای حفرشده غیر استاندارد
که همه اینها توسط سپاه پاسداران واهرم های قدرت درراس نظم صورت گرفته ست.

محیط زیست -تابستان ۹۷، ایران روی لبه پرتگاه خشکسالی قدم خواهد زد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید