محمد نجفی وکیل زندانی افشا می کند : قلم اگر از بیداد ننویسد، قلم باد

0
621
محمد نجفی وکیل زندانی
محمد نجفی وکیل زندانی افشا می کند : قلم اگر از بیداد ننویسد، قلم باد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-محمد نجفی وکیل زندانی افشا می کند : قلم اگر از بیداد ننویسد، قلم باد

محمد نجفی وکیل زندانی افشا می کند : قلم اگر از بیداد ننویسد، قلم باد
محمد نجفی ا زوکلای شریف میهن برای افشای شکنجه فراخوان داد
او می نویسد:
تا نگاه کردیم به ماه – از چاله افتادیم به چاه !
از سال ٨٨ تا ٩۶ طى چند بار دستگیرى و بازجویى، در حکومت اسلامى، زیر چشم و پرچم الله به نام سرباز گمنامِ امام زمان و به نامِ ولى مطلقه فقیه آقاى خامنه اى!علاوه بر سلول انفرادى، بازجویى هاى شبانه، گروهى از پشت سر، اطاق سرد و پنجره نیمه باز، زدن چشم بند و تهدید و ارعاب و توهین؛ به طور ویژه موردِ شکنجه ناموسى و روانى قرار گرفتم که از توضیح بیشتر آن در این مجال شرم دارم!شرح این شکنجه که در موردخودم و برخى از موکلین و هم پرونده اى هایم اعمال شده در صورتجلسات تحقیقات مقدماتى و دادگاه و نیز در شکایت مطروحه در کمیسیون حقوقِ شهروندى دادگسترى کل استان مرکزى ثبت است.

بدون هیچ نتیجه اى!
اینک با بیان این رنجِ خانوادگى و اجتماعى! که مثل سایه ٩ سال است همراه من است، از تمام کسانى که مورد شکنجه قرار گرفته اند تقاضادارم با شجاعت و صداقت آن را افشا کنند!
گفتنی است که محمد نجفی در یک اتهام جدیدی که قضاییه جنایتکار به او زده به ۱۴ سال زندان محکوم شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید