محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و فائزه عبدی پور از دانشجویان دانشگاه علامه بین دستگیرشدگان گلستان هفتم

0
1551
محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و فائزه عبدی پور از دانشجویان دانشگاه علامه بین دستگیرشدگان گلستان هفتم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲-محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و فائزه عبدی پور از دانشجویان دانشگاه علامه بین دستگیرشدگان گلستان هفتم

دانشجویان دستگیرشده در درگیری های گلستان هفتم محمد شریفی فائزه عبدی پور ؛ کسری نوری
محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و فائزه عبدی پور ازدستگیرشدگان گلستان هفتم

درجریان قیامهای سراسری و اعتراضات دیماه که دانشگاه های کشور از قیام ها حمایت کرده بودند تعداد زیادی از این دانشجویان دستگیر شدند .
طبق آماری که مسئولین زندانها و نمایندگان مجلس اعلام کردند دست کم ۱۰۲ دانشجو در پی اعتراضات اجتماعی دیماه سال جاری از بازداشت شدگان بودند
منجمله در این بازداشت ها محمد شریفی مقدم؛‌ فائزه عبدی پور و کسری نوری هم بین دانشجویان بازداشت شده بودند .
محمد شریفی مقدم از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
فائزه عبدی پور دانشجوی دانشگاه علامه
وکسری نوری از دانشجویان دانشگاه تهران
بین این بازداشتی هابودند
درپی این اقدام سرکوبگرانه حکام تهران ؛‌ خانواده های بازداشتی های در مقابل زندان اوین تجمع کرده و چندین شبانه روز فریاد زدند که« تا عزیزانمان آزاد نشوند اینجا را ترک نخواهیم کرد».

دربین این افراد کسری نوری ؛‌ م حمد شریفی مقدم و فائزه عبدی پور بودند .
اینک نیز در درگیری های خونین خیابان پاسداران ؛ گلستان هفتم تعداد زیادی از افراد دستگیر شده که این دانشجویان نیز بین بازداشتی ها هستند .
خاطر نشان میشود :
جوامع حقوق بشری اعلام کرده اند که از دولت ایران خواسته اند هرچه زودتر این افراد را آزاد کنند .
جمهوری اسلامی اعلام کرده است دربین این دستگیر شدگان تعداد زیادی زن هستند.

محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید