محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف دادگاه تجدید نظرراقانونی ندانسته ودرآن شرکت نکرد

0
582
محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی
محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف دادگاه تجدید نظرراقانونی ندانسته ودرآن شرکت نکرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۹-محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف دادگاه تجدید نظرراقانونی ندانسته ودرآن شرکت نکرد

محمد شریفی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف دادگاه تجدید نظرراقانونی ندانسته ودرآن شرکت نکرد
دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که بمدت یکسال است در زندان بزرگ تهران فشافویه بسر می برد به علت غیرقانونی بودن دادگاه تجدید نظر در دادگاه شرکت نکرد از اینرو حکم اولیه وی تایید شد.
این حکم مشتمل بر ۱۲ سال حبس، ۲ سال محرومیتهای اجتماعی، ۲ سال تبعید به برازجان، ۲ سال ممنوع الخروجی، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها و مطبوعات می باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید