محمدشریفی دانشجوی کارشناسی مهندسی دانشگاه شریف به چه جرمی درزندان است؟

0
791
محمدشریفی دانشجوی کارشناسی مهندسی دانشگاه شریف به چه جرمی درزندان است؟
محمدشریفی دانشجوی کارشناسی مهندسی دانشگاه شریف به چه جرمی درزندان است؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۴-محمدشریفی دانشجوی کارشناسی مهندسی دانشگاه شریف به چه جرمی درزندان است؟

محمد شریفی به زبان خودش:
متولد دی ماه سال ۷۰
سوابق تحصیلی :
کارشناسی مهندسی وعلم مواد از دانشگاه صنعتی شریف
از مهرماه سال ۱۳۹۵تا کنون شبکه یاری
منابع انسانی و آموزش :‌عضوشبکه
تحلیلگر و نویسنده در حوزه کودکان کار و آسیب های اجتماعی
آبان ۱۳۹۱ تا هم اکنون
کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (کوشا)
منابع انسانی و آموزش/ عضو شورای سیاست گذاری
در این سازمان مردم نهاد ابتدا به عنوان مدرس ریاضیات حضور داشتم.
سال ۹۲در شورای سیاست گذاری حضور داشتم و نقش مشورتی در زمینه ی شاخه ی دانشجویی و جوانان، بر عهده گرفتم.
اکنون به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و راهبر رسانه ای این NGO فعالیت دارم.
۱۳۸۹
تدریس ریاضیات تیزهوشان در کانون فرهنگی آموزش
افتخارات
۱۳۹۳
کسب قهرمانی کشور در رشته ی کونگفو
پذیرش در مرحله ی اول المپیاد 3 رشته ی شیمی و کامپیوتر و ریاضی
علایق و فعالیت های داوطلبانه
هنرهای رزمی؛
تدریس
و آموزش کونگ فو توآ

محمد شریفی مقدم دانشجوی کارشناسی دررشته مهندسی و علم مواد ازدانشگاه صنعتی شریف در گفتگویی با کمپین حقوق بشر در ایران، اعتراض به روند فزاینده پولی شدن آموزش عالی، تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی و تداوم فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان در اعتراضات روز دانشجو عنوان کرد.

اعتراض‌ها به مناسبت روز دانشجو در ایران که سیزدهم آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران آغاز شده بود، طی روزهای چهاردهم و پانزدهم آذر با تجمعاتی در دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، دانشگاه نیشابور و تعدادی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها ادامه یافت. اغلب این تجمعات با فراخوان شوراهای صنفی دانشگاه‌ها برگزار شد و به صدور بیانیه مشترکی از سوی بیش از سی شورای صنفی دانشگاه‌های مختلف کشور انجامید.
در ادامه این اعتراضات دانشجویان با تنظیم بیانیه ای مطالبات خودشان را بیان کردند.
اما درپی اعتراضات گسترده دانشجویان سراسرکشور به سیاستهای ضد مردمی نظام ؛
نیروهای سرکوبگر مبادرت به دستگیری عده زیادی از دانشجویان کردند که محمد شریفی مقدم نیز از جمله این دانشجویان بود .
اما خانواده های این دانشجویان با تجمع در مقابل زندان اوین خواستار آزادی بی قید وشرط و هرچه سریعتر فرزندانشان شدند .
ورژیم بخاطر وحشت ازادامه اعتراضات مجبورشد که تعدادی از دانشجویان را آزادکند .
که دراین بین محمدشریفی نیزآزادشد.
درگیری دراویش با نیروهای سرکوبگر
اما با اوج گرفتن درگیری دراویش گنابادی با نیروهای سرکوبگر در اسفند ماه ۹۶ درتهران
بیش از ۶۰۰تن از مردم ودراویش توسط نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی دستگیرشده و به نقاط نامعلومی منتقل شدند .
دربین این دستگیرشدگان تعدادی از دانشجویان دانشگاه های ایران نیز بودند.
ازجمله :‌سپیده مرادی دانشجوی اخراجی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد شریفی مقدم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
فائزه عبدی پور دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
کسری نوری دانشجوی دانشگاه تهران
اما حرف اصلی چیست ؟
نخبه گان و دانشجویان و مغزهای متفکر این ملت که سرمایه های آینده ایران زمین هستند چراباید گوشه سیاهچالها بپوسند .
ازجمله محمدشریفی
گلرخ ایرایی که بیش از ۷۰روز است که دراعتصاب غذا بسر میبرد
آرش صادقی
مجید اسدی
و صدها تن از نخبه گان که درزندانهای قرون وسطایی رژیم ضد بشری درحال ازبین رفتن عمر وجوانی و زندگی شان هستند .
زمان آن رسیده که طرحی نو دراندازیم.
وبا استمرارقیام و اعتراضات خود درهر زمان ودر هرمکان پایه های ظلم واستبداد را درهم بکوبیم .
و نخبه گان و فرهیختگان این وطن را ازسیاه چالهای آخوندی رها کنیم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید