محسن اسدی استاددانشگاه بادانشی وسیع درتاریخ وفرهنگ اکنون درزندان

0
332
محسن اسدی استاد دانشگاه
محسن اسدی استاد دانشگاه با دانشی وسیع درتاریخ و فرهنگ اکنون د رزندان

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۱۱-محسن اسدی استاد دانشگاه با دانشی وسیع درتاریخ و فرهنگ اکنون درزندان

محسن اسدی استاد دانشگاه با دانشی وسیع درتاریخ و فرهنگ اکنون د رزندان
آقای اسدی یکی از اساتیدی است که از مدار علمی بسیار بالایی در رشته تخصصی خود را داراست در کار علمی بسیار دقیق با دانش وسیع در تاریخ و میراث فرهنگی است بیش از آنکه ادعا کند مطالعه میکند برای هر نظرش انبوهی فاکت ارائه میکند در ارزیابی دانشجویان از اساتید همیشه بیشترین امتیاز را داشته. این البته در نظام آموزشی ما امتیاز نیست.اکنون او در زندان است.

بیشتر بدانیم
روز یکشنبه ۵ خرداد ۹۸ یکی از اساتید دانشگاه یزد به نام محسن اسدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
آقای اسدی استاد باستانشناسی در دانشگاه یزد می باشد ؛ منزل او توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده و وسایل شخصی اش مانند لپ تاپ اش ضبط و برده شده است.
علت این بازداشت هنوز معلوم نیست.
مجید اسدی دانشجوی زندانی برادر این استاد می باشد .در نظام جهل و جنایت حاکم برایران جای دانشجو و استاد در کنج زندانهاست و قاتلان و جانیان در راس قدرتند.

گفتنی است که
پیام_شکیبا سعید_ماسوری آرش_صادقی واحد_خلوصی و بقیه همبندان مجید اسدی پس ا زشنیدن خبر دستگیری برادر مجید اسدی با پی گیر بودن وضعیت این استاد ابراز همدردی کردند.
درود بر همه زندانیان سیاسی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید