محرومیت از تحصیلات دانشگاهی به بهانه «نقص پرونده »

0
646
محرومیت از تحصیلات دانشگاهی
محرومیت از تحصیلات دانشگاهی به بهانه «نقص پرونده »

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۲۴-محرومیت از تحصیلات دانشگاهی به بهانه «نقص پرونده »

تاکنون بیست و سه هموطن بهائی در شهرهای مختلف ایران بعد از قبولی در کنکور سال ۹۷ به بهانه “نقص پرونده” و بدلیل بهائی بودن از ورود به دانشگاه محروم شده اند که این تعداد رو به افزایش است
نقض آشکار حقوق بشر و محروم کردن افراد از کسب علم و دانش

۱-ملینا قوامی نیک
۲-پرند میثاقی
۳-ترنم معتمدی
۴-سهند قائمی
۵-فاران عباس پولی
۶-شقایق قاسمی
۷-شمیم ایدلخانی
۸-فرنیا ایلیازاده
۹-پارمیدا حسین پولی
۱۰-شروین آذرشب
۱۱-وحید صادقی سیسان
۱۲- بصیز زینلی باغینی
۱۳- صدف میثاقی سیسان
۱۴-یحیی موسوی تنگ ریزی از کرج
۱۵-آنیتا رستگار
۱۶- نبیل باشی ارد ستانی
۱۷- تارا بهامین
۱۸-بیتا چرخ زرین
۱۹- پرهام مختاری
۲۰- پگاه سیروسیان
۲۱- نریمان موفقی ایولی
۲۲- نونا قدیری نُفرست
۲۳- سایه آقایی

تفتیش عقاید نقض آشکار حقوق بشر می باشد

تاکنون دانشجویان واساتید زیادی بخاطر تفتیش عقاید و مخالفت با جمهوری اسلامی از ادامه تحصیل و تدریس بازمانده اند و این مساله اساسا به دستگاه سرکوب و حذف نظام ضدبشری حاکم برایران است

تاکنون دانشجویان مسلمان ؛ مسیحی؛ یهودی؛

دانشجویان بهایی

دانشجویانی با ملیتهای مختلف و تنها به دلایل امنیتی و سیاسی از دانشگاه اخراج شده و از تحصیل بازمانده اند

لازمه مقابله با چنین دستگاه ضدمردمی اعتراض برعلیه این نظام می باشد.

محرومیت از تحصیلات دانشگاهی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید