مجتبی داداشی دانشجوی زندانی سیاسی دانشگاه سبزوار دراعتصاب غذا بسر می برد

0
311
مجتبی داداشی دانشجوی زندانی سیاسی
مجتبی داداشی دانشجوی زندانی سیاسی دانشگاه سبزوار دراعتصاب غذا بسر می برد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۳-مجتبی داداشی دانشجوی زندانی سیاسی دانشگاه سبزوار دراعتصاب غذا بسر می برد

مجتبی داداشی دانشجوی زندانی سیاسی دانشگاه سبزوار دراعتصاب غذا بسر می برد
مجتبی داداشی دانشجوی زندانی که اکنون درزندان سبزوار به سر می برد . از بدو ورود ش به زندان دست به اعتصاب غذا دراعتراض به زندانی شدن اش زده است .این دانشجو مبتلا به بیماری تنفسی می باشد و درحال حاضر درشرایط وخیمی بسر می برد.
زندانبانان ازانتقال او به بیمارستان خودداری میکنند.

بیشتر بدانیم:این دانشجوی سبزواری به علت انتقاد از سران نظام ستم و جهالت جمهوری ضد اسلامی در بهمن ماه سال ۹۷ دستگیر وبه زندان روانه شد. پس از مدتی با وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی موقتا آزاد شد .

مجتبی داداشی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به جرم دادخواهی از بی عدالتی به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
او می گوید : مرا به ۳ سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم کردند  از مردم سبزوار،مردم خراسان و مردم ایران میخواهم که تا جمع شدن بساط ظلم و تبعیض در عزای آزادی و عدالت،سیاه پوش بشوند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید