مجتبی داداشی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به جرم دادخواهی به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

0
589

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۴-مجتبی داداشی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به جرم دادخواهی از بی عدالتی به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

مجتبی داداشی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به جرم دادخواهی از بی عدالتی به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد
این دانشجوی سبزواری به علت انتقاد از سران نظام ستم و جهالت جمهوری ضد اسلامی در بهمن ماه سال ۹۷ دستگیر وبه زندان روانه شد.
پس از مدتی با وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی موقتا آزاد شد .
اکنون با پرکردن ویدیویی از ستمی که بر او رفته است می گوید.

او می گوید : مرا به ۳ سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم کردند
از مردم سبزوار،مردم خراسان و مردم ایران میخواهم که تا جمع شدن بساط ظلم و تبعیض در عزای آزادی و عدالت،سیاه پوش بشوند

بزودی کاخ ستم به دست مردم ایران، ویران خواهد شد.
آقای خامنه ای
فریاد اصلاح طلب اصول گرای مردم را نمی شنوید؟
مشکل مملکت ما حجاب است یا خفقان
مشکل مملکت ما حجاب است یا
مردم من ازشما می خواهم که در عزای آزادی سیا پوش شوید.

قاضی دادگاه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید