متیو بریدی عکاس خبری و تکمیل کننده دوربین عکاسی وچاپ پیشرفته درگذشت

0
648
متیو بریدی
متیو بریدی عکاس خبری و تکمیل کننده دوربین عکاسی وچاپ پیشرفته درگذشت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۵-متیو بریدی عکاس خبری و تکمیل کننده دوربین عکاسی وچاپ پیشرفته درگذشت
۱۵ژانویه ۱۸۹۶ – ۲۵دی۱۲۴۷

متیو بریدی عکاس خبری و تکمیل کننده دوربین عکاسی وچاپ پیشرفته درگذشت
متیو بریدی در سال ۱۸۲۳ در ایالت نیویورک به دنیا آمد. متیو بریدی در سن ۷۲سالگی درگذشت.
او به تکمیل دوربین عکاسی و پیشرفت فن چاپ عکس و عکسبرداری و هنر پرتره‌برداری کمک بسیار کرد.
متیو؛ با تشکیل یک گروه عکس، جنگ داخلی آمریکا را پوشش داد. او در مورد اهمیت عکس خبری گفته است که بعضی روزنامه‌نگاران با قلم می نویسند و پاره‌یی دیگر با دوربین؛ و فرق در این است که عکس را نمی‌توان تحریف کرد. فرق دیگر این است که نوشته، نیاز به سواد خواندن دارد و درک عکس به سواد و دانستن زبان خاص نیاز ندارد.
انگیزه متیو برای ابداع حرفه عکس خبری صحنه های دلخراش جنگ کریمه بود اوبادیدن این صحنه ها تصمیم گرفت حرفه عکاسی را ابداع کند
او در جریان جنگ داخلی آمریکا که نوعی برادرکشی بود از افراد گروه خود خواسته بود از خرابیها، چاله‌های انفجار، اجساد رهاشده و زخمیها عکس بردارند تا هرکس که آنها را مشاهده کند از جنگ متنفر شود.
با همین فکر، وی عکسهایش را در سر چهارراهها در ویترین قرار می‌داد تا تنفر عمومی از جنگ برانگیخته شود.
متیو بریدی عکاس خبری و تکمیل کننده دوربین عکاسی وچاپ پیشرفته درگذشت
متیو بریدی عکاس خبری و تکمیل کننده دوربین عکاسی وچاپ پیشرفته درگذشت
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید