متین خالیدی دانشجوی بازداشت شده به حکم صادره مبنی بر ۶سال حبس تعزیری اعتراض کرد

0
580
متین خالیدی دانشجوی بازداشت شده
متین خالیدی دانشجوی بازداشت شده به حکم صادره مبنی بر ۶سال حبس تعزیری اعتراض کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۷-متین خالیدی دانشجوی بازداشت شده به حکم صادره مبنی بر ۶سال حبس تعزیری اعتراض کرد

متین خالیدی دانشجویی که درپی قیام سراسری دیماه ۹۶ دستگیر شده بود روز ۲۴ اسفند ۹۶ با وثیقه آزاد شد.
حکم صادره برای این دانشجو شش سال حبس تعزیری می باشد .
همچمنان با وثیقه ۲۰۰ میلیونی موقتا آزاد شده است تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر فرابرسد.
اودر زندان مرکزی ارومیه بسر می برد.
متین خالیدی به این حکم اعتراض کرده است .
همچنان ابراهیم خالیدی دیگر دانشجوی بازداشتی نیز که در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشد کماکان دربازداشت است .

بیشتر بدانیم:
شایان ذکر است که دانشجویانی که درجریان قیامهای سراسری بازداشت شده اند هر کدام با حبس های طویل المدتی روبرو شده اند ؛
این حبس های طولانی با اعتراضات گسترده دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور روبروشده است
ازجمله دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اعتراضات خود خواستار آزادی ولغو این محاکم قضایی شدند
دانشجویان دانشگاه علامه باتشییع نمادین جنازه جنبش دانشجویی اعتراض خودرا نسبت به این احکام صادره اعلام کرده اند .
صادر کردن این احکام قضایی برای دانشجویانی که درقیام سراسری واعتراضات مردمی مطالبات خود را بیان کردند و همگام با مردم بودند نشان دهنده ترس و وحشت نظام از شعله ور ماندن قیام است و این اعمال زور هدفی جز ایجاد ارعاب برای بازنگه داشتن از حرکت دانشجویان می باشد.

متین خالیدی دانشجوی بازداشت شده
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید